Gemi safrası...

Sabura, 
Saburra,
Gemileri ve her boy deniz araçlarını den­gede tutmak veya istenilen su hattına ka­dar batırmak için dip kısımlarına konan ağırlık. 

Yelken çağında özellikle ticaret gemilerinde safra olarak kum, çakıl gibi malzeme kullanılırdı. İki liman arasında ya­pılacak yüksüz seferler için kalkış lima­nından ambarların dibine kum veya çakıl alınır, yükleme limanına varışta bu safra boşaltılırdı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ