"Üstü kapalı alay, istihza" anlamında argo sözcük...

Saraka,
Alay,
İstihza,
Tehekküm,
Argo: alay, istihza.
Yunanca: sarkasmos\an
Fransızca: sarcasme.
Üstü kapalı alay etme, laf dokundurma.
Alay, eğlence.
Ciddi gibi görünen acı alay.
Acı ve batıcı alay.
Alay ve eğlence konusu yapmak onunla eğlenmek, onu küçümsemek, alaya almak.

Alay etme.
Biriyle alay etmek, eğlenmek.
Taşak geçmek.
Tiye almak.
(birisiyle) alay etme, eğlenme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ