Zorlama, zorunda bırakma...

İcbar
İlca, 
Zecir,
Arapça, zorlamak anlamındaki cebr kelimesinden türetilmiştir.
Arapça, icbar, (ﺍﺟﺒﺎﺭ).
Zorlama, cebretme.
Zorlayıcı,
Cebir kelimesinden türetilmiş.
Zorlama, zorunda bırakma.
Zoraki,
Cebretmek.
Birine istemediği bir işi zorla yaptırmak, zorlamak, zorunda bırakmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ