Bir şeyin niteliği...

Nelik,
Öz,
Gerçekte öz ile aynı olan şey. Ancak düşüncede, aracılığıyla bir şeyin varolduğu şey ile aracılığıyla bir şeyin o olduğu şey (nelik) arasında bir fark bulunmaktadır.
Niçin, neden,
Mahiyyet, mahiyet
Keyfiyet, mahiyet.
Ne işe yarar.
Zorluk, güçlük, sıkıntı.
Ne diye, niçin?
Yaramaz, kötü,
Ne gerek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ