Afrika kokarcası da denilen bir kürk hayvanı...

Zorilla,
(Ictonyx striatus) ,
Eskiden Sansargiller (Mustelidae), familyasına mensup sayılan kokarcalar (Mephitidae), modern bilimde ayrı bir familya olarak kabul edilmektedirler. Zorilla gelincik porsukların birçok özelliklerini bünyesinde taşıyan küçük bir etoburdur.

Zorillanın yurdu güney Kap' tan başlayarak kuzeyde Süveyş berzahına, oradan da Ön Asya içlerine kadar uzanır. Zorilla'nın uzun ve gevşek tüylü kürkünde, başından oldukça uzun, beyaz kuyruğuna kadar uzanan siyah ve beyaz çizgiler dikkati çeker. 
Bu hayvanın baş ve vücut uzunluğu 38 - 40 cm. geçmez. Maksimum ömrü 5 yıl olarak tespit edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ