Vietnamlı kadınların ulusal giysisi olan bir tür tunik ..

Aodai,
Áo dài,
Vietnamlı kadınların ulusal giysisi olan bir tür tunik.
gOm (brocade robe), erkek modeli.
En yaygın olarak kadınlar tarafından giyilen ancak erkekler tarafından da giyilebilen Vietnamlı geleneksel bir kıyafettir. Mevcut haliyle, pantolon üzerine giyilen dar bir ipek tunik. 
Áo, gömlek anlamına gelir. Dài, uzun anlamına gelir. 
Uzun gömlek anlamında bir tunik. Ao dai, Vietnamca bir kelime olarak ingilizce sözlüklerde yer almıştır. XVIII. yüzyılda Huế'deki Nguyễn Lords mahkemesinde giyilmiş bir kıyafettir. Bu kıyafet XIX. ve XX. yüzyılın başlarında giyilen beş parçalı bir aristokrat kıyafeti bu giysi günlük kullanılmaya başlandı. 


Paris modalarından esinlenen Nguyễn Cát Tường ve Hanoi Üniversitesi ile beraber tasarlanmıştır. 1950 yıllarında Saigon tasarımcıları bugün Vietnamlı kadınlar tarafından giyilen versiyonunu üretmişler. 1960-1970 yıllarında Güney Vietnam'da son derece popüler olmuş. Vietnamlı erkekler daha kalın kumaştan yapılmış bir ao dai versiyonu olan bir gOm (brocade robe) giyiyorlar.

Vietnam'da kadınsı güzelliğe bağlanma biçiminde düzenlenen Miss Ao Dai yarışmaları çok popüler olmuştur. 

Efsane ..

Söylence,
Efsane,
İng. myth,
Fr. Légende,
Rivayet,
Mitoloji,

Bir hadisenin başkalarına anlatılması.
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye.
Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye v.b.
Bir tarafı az çok tarihe dayanmakla beraber inanılmaz olgularla süslü olan halk hikayesi.
Hikaye edilen hadise veya söz.
Öykü Gürman-Efsane

Bir toplumun başka bir topluma, isteğini benimsetme amacıyla tüm olanakları ve güçleriyle yaptıkları düzenli saldırı ...

Savaş,
Fr. Lutte
İng. war, 
Arapça, حَرْب
Cenk,
Harp,
Kavga, 
Muharebe, 

Mücadele,
Mukatele.
Silahlı çatışma.
Uğraşma,

Bir toplumun başka bir topluma, isteğini benimsetme amacıyla tüm olanakları ve güçleriyle yaptıkları düzenli saldırı.
İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alakaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
Uğraşma, kavga, mücadele. 
Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele,
Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.
İki ya da daha çok devletlerin, istediklerini kabul ettirmek ya da başkasının isteklerine boyun eğmemek amacıyla, birbiriyle diplomatik ilişkilerini keserek silahlı güçlerle vuruşmaları.
Başka toplumları, kümeleri sömürmek için ya da onların sömürüsünden kurtulmak için insan toplumlarının, kümelerinin giriştikleri silahlı kavga.

Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmış matematikçi ve bilim adamı ...

Cahit Arf,
(D. 11 Ekim 1910, Selanik - Ö. 26 Aralık 1997, İstanbul), 
Türk matematikçi ve bilim insanı. 
Arf invariant,
Arf değişmezi, Arf halkaları,
Arf Teoremi’nin babası.
Hasse-Arf Teoremi,
TÜBİTAK Bilim Kolu eski başkanı. 


Ord.  Prof.  Dr.  Cahit Arf Türk Einstein’ i olarak adlandırılır.
Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte, Hesse-Arf Kuramını geliştirdi.  

Ülkemizde matematiğin simgesi haline gelen Cahit Arf, Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır.  Türk Parasına resmini bastılar. 

1910 yılında Selanik'te doğdu. 1932 yılında Galatasaray Lisesinde matematik öğretmenliği yapmıştır. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde profesör yardımcısı olmuş ve Doktorasını 1938 yılında Almanya'da Clölting Üniversitesinde tamamlamış. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne geri dönmüş ve 1943 yılında profesör olmuştur. 1955 yılında, ben doğduğum zaman Ordinaryüs Profesör oldu.

26 Aralık 1997 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı ...

Akalem,
Ak alem,
Ak sancak da denilen beyaz renkli sancaktır.
Yedi Osmanlı saltanat sancağından biri.
Osmanlı İmparatorluğu 622 yıl,  1922 yılına kadar hüküm sürmüştür. 

Osmanlı Beyliği’nin kurucusu, Osman Bey tarafından kurulan hanedan tarafından yönetilmiştir. 

1922 yılında Ankara Hükümeti tarafından saltanat  kaldırılmıştır. Hanedanın son üyesi Fatma Neslişah'tır. Bu üye de 2012 yılında vefat etmiştir.


Osmanlı saltanat sancağı, be­yaz, yeşil, iki tane kır­mı­zı ve iki tane ala­ca yeşil­li kır­mı­zı­lı ve bi­r de ye­ni­çe­ri­le­re ait olan ya­rı kır­mı­zı - sa­rı renk­ler­de ol­mak üze­re ye­di ta­ne Osmanlı sancağı vardır.


  • Elviye-i Sultani, 
  • Alemha-yi Osmani, 
  • Alem-i Padişahi 
  • Akalem,
Her pa­dişah cü­lu­sun­dan son­ra yani tahta çıkmasından sonra padişahın adının yazıldığı saltanat sancağı yaptırılırdı. 

Osmanlılarda saltanat sancaklarının sopalarının başları altın alemli olup bayrak üzerinde birer Kuran-ı Kerim asılı bulunurdu. Saltanat sancaklarını Mehteran-ı alem adı verilen Emir-i alem emrinde bulunan alemdarlar taşırlardı. Sadrazamın sancağı yeşil, vezirlerin kırmızı, beylerbeyilerin kızıl renkli idi. Savaşta saltanat sancaklarını, sağ ve sol ulufeciler sınıfı korur. 

Osmanlı saltanatında unvanlar babadan oğla geçer, padişah oğulları şehzade, kızları sultan denir. Şehzadelerin çocukları da yine şehzade, kızları yine sultandır. Sultanların çocukları Osmanlı hanedan üyesi sayılmazlar. Sultanların erkek çocukları beyzade olarak anılırlardı. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ