Yasada, örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç....

İçtihad,
İctihad,
Arapça bir kelimedir.
Görüş,
Kanaat,
Kavrayış,
Çalışma,
Çabalama,
Anlayış.

Yasada, örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç.
Fıkıh bilgininin bir konu ile ilgili olarak İslam hukukunun temel kaynakları üzerinde derinlemesine yaptığı çalışmalar, araştırmalar sonucu elde ettiği kesin görüş ve kanaatidir.

Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış.
Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak.
Gayret etmek.
Çalışmak.
Anlayış.
Kanaat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ