Kaba yünden dokunmuş ve eskimiş kumaş parçası ...

Palaspare,
Pasaklı, yırtık giysi.
Farsça, Pasaklı, yırtık giysi demektir.
Paçavra,
Paçavre, Farsça Paçavra, kirli bez.
Eskimiş, değersiz kumaş parçası, paçavra.
Çaput,
Eskimiş bez veya kumaş parçasına çaput, paçavra denir. 
Kaba yünden dokunmuş ve eskimiş kumaş parçasına Palaspare denir.Kaba dokunmuş bir tür kalın yün kumaş'a Şayak denir.
Eskimiş, yıpranmış giysi, yatak, yorgan, yaygı vb. şeylere Pırpıt denir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ