Bir toplumun başka bir topluma, isteğini benimsetme amacıyla tüm olanakları ve güçleriyle yaptıkları düzenli saldırı ...

Savaş,
Fr. Lutte
İng. war, 
Arapça, حَرْب
Cenk,
Harp,
Kavga, 
Muharebe, 

Mücadele,
Mukatele.
Silahlı çatışma.
Uğraşma,

Bir toplumun başka bir topluma, isteğini benimsetme amacıyla tüm olanakları ve güçleriyle yaptıkları düzenli saldırı.
İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alakaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
Uğraşma, kavga, mücadele. 
Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele,
Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.
İki ya da daha çok devletlerin, istediklerini kabul ettirmek ya da başkasının isteklerine boyun eğmemek amacıyla, birbiriyle diplomatik ilişkilerini keserek silahlı güçlerle vuruşmaları.
Başka toplumları, kümeleri sömürmek için ya da onların sömürüsünden kurtulmak için insan toplumlarının, kümelerinin giriştikleri silahlı kavga.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ