Estampaj, Metal, tahta vb. üzerine resim basma, çoğaltma yöntemi. ..

Estampaj,
Fransızca estampage.
Metal, tahta vb. üzerine resim basma, çoğaltma yöntemi.

Estramason, Uzun ve iki ağzı keskin bir kılıç ...

Estramason,
Uzun ve iki ağzı keskin bir kılıç.

İtalyan Stramazzone'dan kılıcın ucuyla yapılan hızlı bir kesim, genellikle yüze yöneliktir; herhangi bir kesim için Thibault tarafından kullanılır.

Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran görevli...

Mübaşir,
Çağrıcı,
Arapça, mübaşir, (ﻣﺒﺎﺷﺮ)
Arapça mubaşeret, bizzat yapmak, kendisi ele almak anlamında mubaşir kelimesi türetilmiş.
Mahkemelerde hakimin emriyle şahitleri duruşmaya çağırmak, düzeni sağlamak ve evrak götürüp getirmekle görevli memur.
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran görevli.
Bir işe başlayan, girişen, mübaşeret eden kimse.
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıtları getirip götüren görevli, çağrıcı.
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıtları getirip götüren görevlilere verilen ad.

Tanzimat’tan önce devlet tarafından gönderildiği yerde devlet adına iş yapmaya yetkili olan kimse.  Devlet adına iş yapıyormuşçasına emreden, hükmetmeye kalkan kimse.

Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam Halifesi Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci karısı, sultan ...

Hürrem Sultan,
Haseki Sultan.
Osmanlı, خُرَّم خاصيكي سلطان ,
Alexandra Lisowska, La Rossa, 
D. 1506 - Rutenya, Lehistan - Ö. 1558 - İstanbul, 
Roksolan, Rossa, 
Roxelana, Roxelane, Roxolena, 
Ruziac, 
Ruslana,
Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde Rutenya'da doğdu. Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde Rohatyn'den kaçırılmış, Kırım Hanı'nın himayesine girmiş ve daha sonra Osmanlı sarayına sunulmuştur.


Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam Halifesi Kanuni Sultan Süleyman'ın karısıdır. Padişah II. Selim, Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir' in anneleri olan Ruslana Sultan  52 yaşında öldü.


O dönemin Avrupa elçileri tarafından Hürrem Sultanın kızıl saçlı, yeşil gözlü ve beyaz tenli olduğu anlatılmıştır. Ukrayna soyundan olan doğu slav Roksolana, renkli hayatı ile efsaneleşmiş, entrikaları, zekası, cesareti ve ihtiraslarıyla ün salmıştır. Siyasette ve devlet işlerinde aktif rol oynamış Osmanlı Tarihinin en güçlü ve en etkili kadınlarındandır. 

Hürrem Sultan, sarayda zekası ve becerisi ile padişahın dikkatini çekerek hareme girmiş.  Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Mahidevran ile rekabet etmiş. Padişahın tercihi şayanı olmuş ve 
gözden düşen Mahidevran Sultan, 1533 yılında Manisa Valiliği'ne atanan oğlu veliaht Şehzade Mustafa'nın yanına gönderilmiş. Hürrem Sultan, onun yerini almış.
Kanuni’nin annesinin ölümünden sonra sarayın en ileri gelen kadını olmuştur.

Kanuni'den sonra veliaht Şehzade Mustafa'nın tahta çıkacağından korkan Hürrem sultan,  Kanuni'nin yakın arkadaşı ve danışmanı olan Sadrazam Pargalı İbrahim Paşayı uyurken boğdurmuştur. Şehzade Mustafa'yı babasının gözünden düşürmek için kızı ve damadı Rüstem Paşa yardımı ile komplo kurmuş. Şehzade Mustafa ve 7 yaşındaki oğlu Mehmet, Kanuni’nin emriyle idam edilmiş. Hürrem Sultanın en büyük oğlu Şehzade Mehmed tahta çıkamadan öldü. 

Şehzade Cihangir Sultan, Şehzade Mustafa Sultan'ın boğduruluşuna olan üzüntüsü ile kalp krizi geçirdi ve öldü. Şehzade Beyazıd, Kanuni Sultan Süleyman'a isyan etti. Sonra İran'a kaçtı. İran'a sığınan şehzade Şah tarafından zindana attırıldı ve zindanda öldürüldü. Tek şehzade Selim kalmış ve sarhoş lakabı ile anılan II.Selim, 1556 yılında tahta çıkmış.  

Zerdüşt' ün kendi sözleri olduğu sanılan şarkılar ya da ilahiler derlemesi ...

Gatha,
Zerdüşt' ün kendi sözleri olduğu sanılan şarkılar ya da ilahiler derlemesi.
Gatha, Zerdüşt dininde dinsel ilahidir. Zerdüştlerin kitabı avesta'nın en önemli bölümünü gathalar oluşturur. Dörtlüklerden oluşan gathaların, zerdüşt'ün kendi şiirleri olduğu kabul edilir.


Zerdüşt, Zarathustra, 
Farsça: Zerdost (Sipitama)
Kürtçe: Zartoşt, Zerdüştlük dininin kurucusudur.

Zerdüştlük inancına göre Tanrı kadın ve erkeği bir arada ve birbirine arkadaş olarak yaratmıştır. Bu inançta kadın ve erkek eşit olarak kabul edilmektedir. Zerdüşt inancının gelişip yayıldığı bölgelerde çok eşliliğin azaldığı ve tek eşliliğin arttığı görülmüştür. Zerdüştilikte, doğru yaşama, ahlaki emirlere uyma esastır. Ahlaki emirler; iyi düşünce, iyi söz, iyi iş diye özetlenir. Fakirlere cömert davranma, yabancılara misafirperverlik, bütün lekelerden uzak kalma, toprağı sürme, sığırlara bakma, sıkıcı şeyleri imha da faziletli işlerden sayılır. Bazı cinsi konular ve ölü bedenine temas, kirlenmeye yol açar, özel ayinler gerektirir. 

Zerdüşt inancı her alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşılıp bol üretimin sağlanmasını tavsiye eder. Temiz hayvanlardan sayılan köpek ve kedinin öldürülmesini büyük günah saymaktadır. Döllenmeyi ve çiftleşmeyi önleme kesin olarak yasaklanmıştır. Bu inançta şarabın ibadetle ilgili olarak dini düşüncelerin geliştirilip derinleştirilmesi ve ruh gözünün açılması amacıyla içilmekte olduğu vurgulanır. 

Avesta'nın Gatha bölümünde belirtildiğine göre dini inanç alanında şarkı ve şiirlerin önemli bir yeri olduğu görülür. Zerdüşt'ün Cennet'i şarkılı bir yer olarak değerlendirdiği dikkate alınırsa bunun önemi daha iyi kavranır.

Zerdüşt'ün Gathaları;
Üç Unutulmuş Din: Mitraizm, Maniheizm, Mazdakizm

Yem torbası ...

Alif,
Dolba,
Agur,
Yem torbası.
İçine yem konularak hayvanların yem yesin diye başına takılan torba.

Keçi kılından yem torbasına mutaf denir.


Reggae müziğinin öncüsü olan Jamikalı şarkıcı ve besteci ...

Bob Marley,
Robert "Bob" Nesta Marley.
(6 Şubat 1945 - 11 Mayıs 1981),
Jamaikalı reggae sanatçısı.
Jamaikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen.
Jamaikada rasta denilen deadlock saç stili ve marijuana deyince hemen akla Bob Marley gelir. Nesta Robert Bob Marley, 6 Şubat 1945 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Ülkesinden daha ziyade Etiopya'da daha çok sevilen bir m,zisyendir. Etiyopya'da ünlü bir meydanında heykeli dikilmiştir. Reggae'nin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Müzik kariyeri, reggae, ska ve rocksteady olarak söylenebilir. 

Bob Marley, 130'un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan bir reggae efsanesi olarak kabul edilir. Rasta, zencilerin saçlarını tutamlara ayırarak örülmesi modelidir. Bu saç modeli ile marijuana beraber rastafariliği tanımlar. Marijuana ot, esrar, çat gibi uyuşturucu maddedir. Tanrının insanlığa bir armağanı olduğu ve Tanrıyla iletişim kurma aracı olarak görülür. 

Rastafari, Antil Adalarında, özellikle Jamaika'da yaygın olan ve siyahların anayurt olan Afrika'ya dönüp özgürlüğe kavuşmalarını amaçlayan siyasi, mistik ve kültürel bir akımdır. Özellikle Afrika yerlileri arasında yayılmış bir inanç sistemidir.

Bob Marley, 11 Mayıs 1981 sabahında, henüz 36 yaşında iken kanserden hayatını kaybetti. Son sözleri, “Para hayatı satın alamaz. “ olmuş ve Dünyada yankı bulmuştur.


Cennet ...

Uçmak,
İrem,
Adn,
Huld,

Behişt,
Minu,
Güşta,
Rayıs,
Aden,

Cennet.

Acul, Tez canlı, ivecen ...

Acul,
Arapça, acul,  عجول  
Çok acele eden, 
Sabırsız, 
Hızlı, çabuk.

Evecen,
Aceleci,
Tez canlı,
İvecen,
Canı tez, aceleci.

Eski Osmanlı devrinde padişahın özlük muhafızı olan yeniçeri ...

Solak,
Yeniçeri Ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı.
Eski Osmanlı devrinde padişahın özlük muhafızı olan yeniçeri.

Solak kelimesi, Halk dilinde Kars ve yöresinde ters gelen, kullanışlı olmayan anlamıyla kullanılmaktadır.
Kullanışlı olmayan, ters gelen.
İnatçı, ters (kişi ya da hayvan)

Solak kelimesinin diğer anlamları;
Genellikle sol elini kullanan kimse.
Beceriksiz.
Dengesiz.
Meyve düşürmek için ağaca atılan sopa.
Araba teknesini tekerlek bölümüne tutturan kalın, demir çivi.
Kütahya yöresinde Aşık kemiği.

Nal ...

Takav,
Nal, Arapça, ( نعل ).
Nalbend, Arapça, (نعلبند ), nalbant.
At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası.

Bir nohut cinsi ...

Azkan,
Koçbaşı,
Ferran mascarell,
Cicer, nohutun diğer bir adıdır. 
Nohut (Cicer arietinum),
İngilizce'de Cicer ismi kullanıldığında akla yabani nohutlar gelmektedir. 
Chickpea denildiğinde ise kültür nohutu hatırlanmaktadır. 

Nohut sadece bir yıl büyüyen ve tohumla çoğalan, boyu 50 cm olan bir bitkidir. Türkiye'de  Tohumları bej ya da koyu renkli, siyah olur.  Nohut yetiştirilmesi kolay bir bitkidir.

Anadolu'da kıraç alanlarda yetiştirilir. Susuzluğa dayanıklı ve toprak kalitesi önemli değildir. Ürün kurumadan yeşil olarak da yenebilir. Nohut kurutulmuş   olarak birçok yemekte kullanılır. Ayrıca leblebi yapımında kullanılır.

Nohut cinsleri;
Azkan,  Aras (Kışlık), 
Aslanbey, Akçin,
Arda(Kışlık), Aksu,
Çağatay,
Hasanbey, 
Koçbaşı,
Seçkin,
Hisar (Leblebilik)
İnci,

Hint inanışında ışık ve güzellik tanrıçası ...

Uma,
(Parvati),
Hint mitolojisinde Parvati, Şiva'nın karısıdır. Tanrıça, Parvati'nin derisi altındandır. Işığı ve güzelliği temsil eder. Anneye tapınma Devi Maa, Devi Uma ya da Maya olarak adlandırılır. 
Şiva’nın ailesinde dört kişi vardır. 
Rab İşvara, eşi Parvati ve iki oğulları olan Subramanya ve Vinayaka’dır. 


Şiva’nın aracı bir Boğa olan Nandi’dir. Anne Parvati’nin aracı ise Aslan’dır. Şiva'nın başka bir alışkanlığı sadaka dilenmekti. Anlayışa göre yoga tanrısı olan Tanrı Şiva yogayı sevgilisi Parvati’ye, insanlığı kurtarması için insanlık askına öğretmiştir.

Hindistan'da 3 Şubat, Maha Shavartri, Lord Shiva ve Tanrıça Parvati’nin evliliklerinin kutlandığı Hindu kutsal günü ve festivalidir.
Tanrılar, yaratıcı güçlerini ima etmek için Baba ve Anne, Koca ve Karı diye isimlendirilirler.

Operet, Eğlenceli, hafif konulu ve müzikli sahne yapıtı...

Operet,
Fransızca, opérette,
Almanca, operette, 
İtalyanca, operetta,
İngilizce, operetta, 
Eğlenceli, hafif konulu ve müzikli sahne yapıtı.
Eğlenceli ve hafif küçük opera. 
Müzikli komedya. 
Müzikli güldürü.
Konuşmalı bölümlerle şarkılı bölümlerin birbiri ardınca ya da iç içe yer aldığı, hafif konulu, eğlendirici müzikli oyun.
Kalıplaşmış kişilerle yazın değeri olmayan bir olayla, akıcı, ince, hafif ve renkli melodili oyun türüdür. Daha çok eğlendirici niteliği vardır. 
Viyana'dan gelmiştir. 

Bektaşilik ve Mevlevilikte dervişlerin tekkeye bağlanmaya söz verdikleri yer ...

Dar,
Fars. dar (ﺩﺍﺭ) 
Bektaşilik ve Mevlevilikte dervişlerin tekkeye bağlanmaya söz verdikleri yer.
Alevi ve Bektaşiler’de ayin-i cem’in yapıldığı meydanın tam ortası olan, tarikata giren canların ikrar verdiği yer.
İdama mahkum olanların asıldığı darağacı.
Darağacı,

Ayn- cem’in yapıldığı meydanın ortası; sorguda, görgüde geçen canların Mürşit huzurunda durdukları ve Hallacı Mansur gibi, gerekirse canını yol uğruna verebileceği anlamında ikrar verdikleri (and içtikleri), Mürşide ve erenlere teslim oldukları yer.

Feijoa, Vatanı Güney Amerika olan kaymak ağacının ceviz büyüklüğündeki meyvesi ...

Feijoa,
Feijoa Meyvesi,
Feijoa Ağacı,
Kaymak Ağacı,
Feijoa sellowiana,
Acca sellowiana
Vatanı Güney Amerika olan kaymak ağacının ceviz büyüklüğündeki meyvesi.Anavatanı Güney Amerika olup, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve kuzey Arjantin’de doğal olarak yetişir. Avrupa’ya XIX.yüzyıl sonlarında getirilmiş. Bu yüzyılın başında ise Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerindeki arboratum ve botanik bahçelerinde yetiştirilmiş. Yaprağını dökmeyen bu yeni meyve türü Yalova, Atatürk Bahçesinde yetiştirilmeye başlanmış.  
Meyve eti düşük kalorilidir. Meyvesi C vitamini ve Ca minerali yönünden zengindir. En önemli özelliklerinden birisi ise iyot içeriğinin yüksek olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle guatr hastalığı tedavisinde kullanıldığı belirtiliyor.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ