Borga, Eski Türklerin törenlerde, savaşlarda ve tehlike zamanlarında haber vermek için çaldıkları bir çeşit uzun boru ...

Borga,
Borgu, 
Borguy,
Borauy, sözcüğü, Üflenecek öttürülen boru anlamındadır. 
Eski Türklerin törenlerde, savaşlarda ve tehlike zamanlarında haber vermek için çaldıkları bir çeşit uzun boru.
Borauy kelimesinin başka anlamı ise içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir anlamındadır.
Eski Kıpçakça’da bu kelime  borgu, borga olarak geçer.
Borga, eski Türkçede boru anlamında kullanılmıştır. Sözcük borgu, borguy biçimlerinde, de ikinci anlamını karşılamak üzere geçmektedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ