Bir cismin düşey kesiti ...

Yanay,
Profil,
İngilizce: profile, 
Fransızca: profil
Bir cismin düşey kesiti .
Bir cismin düşey kesiti, profil.

Bir nesne, yapı ya da tabanın düşey doğrultudaki kesiti 
Uçak kanadının boylamasına kesidi. 
Silmenin çeşitli, bölümlerinin birbirine göre girinti çıkıntı ve eğikliğini gösteren enine kesit. 
Katmanları gösteren kesit.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ