İba, Çekinme, razı olmama...

İba,
Çekinme, 
Arapça, iba, (ﺍﺑﺎﺀ)
Çekinme, razı olmama.
Çekinme, kaçınma, razı olmama, içtinap ve imtina etme.

İba kelimesi çiğ, nem anlamında da Isparta ve Denizli yörelerinde kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ