Kamburluk ..

Kifoz,
Kamburluk,
Kifozis,
Gibozite,
Zambur,
Kambur,

İng. humpback, gibbous, 
Fr. Gibbeux, euse 
Yun. kyphosis  

Sırt bölgesinde doğuştan oluşan omurga tümseği veya dışa doğru oluşan omurga eğriliği, 
Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek, kambur zambur. 
Kifoz omurilik üzerinde meydana gelen bir ortopedik rahatsızlıktır.
Bazı hayvanların sırtındaki çıkıntı,
Vücudunda bu tümsek bulunan (kimse).


Bazı kişiler alışkanlık olarak kambur dururlar. Bu kişilerin kifoz hastalarından farkı istedikleri zaman dik durabilirler.

Sırt ve bel ağrılarının önemli sebeplerinden biri olan kifoz, özellikle çocukluk çağında kendini gösteren, skolyoz dışında görülen bir diğer önemli bir omurga eğriliği veya bozukluğudur. Halk arasında kamburluk olarak bilinir. Hastalığın dorsal ve lomber olmak üzere iki tipi vardır.

OMURGA EĞRİLİĞİ

İlginç bir olayın dikkat çekici ve eğlendirici kısa anlatısı ...

Anekdot,
Fr. anecdote, 
İng. anecdota,
Hikayecik,
Öykücük.
Fıkra, Kısa öykü.
Menkıbe,
Kısa hikaye.
Anı niteliği olan anlatı.
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikaye, fıkra.
İlginç bir olayın dikkat çekici ve eğlendirici kısa anlatısı.
Bir olayın başlıbaşına bir bütünlük gösteren küçük parçası, öykümsü niteliği olan kısa anlatı. Kısa, özlü bir anlatımı olan, ince anlamlı, güldürücü öykücük.


Bir edebi eserde anlatılan olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa öykü, fıkra, menkıbe anlamları da taşır. Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Anekdota kelimesi  Yunan dilinde (Grekçe), yayınlanmamış şeyler, çıkmamış anlamına gelir. Dışarı verilmeyen, gizli saklı bilgileri ifade eder. Ektodos yayınlanmak demektir. “An” eki ise, olumsuzluk sıfatıdır.

VI. yüzyılda Filistin kökenli tarihçi-vakanüvis Prokopius, dönemin Bizans İmparatoru Justinianus ve eşi Teodora’nın gizli hayatını, kirli çamaşırlarını “Anecdota” adlı eseriyle açık etmiş. 

Eter kullanımına dayanan tiryakilik ...

Eteromoni, 
(İtalyanca),
Eter kullanımına dayanan tiryakilik.
Eter tiryakiliği,
Eter,
Lokman ruhu,
Aşık,


Alkollerin asitlerle birleşmelerinden oluşur. Eterlerin, genel formülü R - O - R şeklinde olan bileşiklerdir. Eter molekülünde oksijen üzerinde hidrojen bulunmadığından moleküller arasında hidrojen bağları meydana gelmez. Bu nedenle eterlerin kaynama noktaları düşüktür.

Genel olarak ağrı kesici olarak kullanılır. Ayrıca içten yanmalı motorlarda  ateşlemede kullanılmaktadır. 


Eterler, iki organik kısmın bir oksijen atomu üzerinden birbirine bağ yapmış organik moleküllerdir. Renksiz, çok uçucu, kendine özgü bir kokusu bulunan, hekimlikte kullanılan bir sıvıdır.

Can ve mal güvenliği olduğu hakkında düşmana verilen söz ...


Eman,
Arapça, امان
Aman dileme,
Af ve yardım dileme. 
Can ve mal güvenliği olduğu hakkında düşmana verilen söz.

Aman dileme, önce direnirken zor karşısında boyun eğip canının bağışlanmasını istemek.
Galip gelenin merhametine sığınmak anlamında kullanılan bir savaş sözcüğüdür. Mağlup olanın galip olandan merhamet dilenmesi anlamında kullanılır.

İstanbul'da Teodar Kasap tarafından yayımlanan ilk Türkçe mizah dergisi ...

Diyojen,
Osmanlı basın tarihinde, İstanbul'da Teodar Kasap tarafından yayımlanan ilk Türkçe  siyasi mizah dergisi.


Teodor Kasap 
(Yunanca Theodoros Kasapis) 
(10 Kasım 1835, Kayseri, Tavlasun – 5 Haziran 1897, İstanbul), 
Rum kökenli Osmanlı gazeteci, yazar, çevirmen.

Teodor Kasap Osmanlı basın tarihinde Türkçe olarak çıkarılan ilk siyasi mizah dergisi Diyojen'i yayımlamıştır. 1871’de Alexandre Dumas’nın Monte Cristo Kontu romanını  çevirmiş. Teodor Kasap, Moliere’den yaptığı çeviri ve uyarlamalarla Türk tiyatrosunun ilk çeviri ve uyarlama yazarlarından birisi olmuştur. 1835 yılında Kayseri Tavlasun’da doğdu. Kayseri’nin ünlü kumaşcılarından Kasapoğulları ailesine mensuptu. Babası Serefaim, on üç yaşında iken öldü. Ailesi ile İstanbul’a taşındı. Kuruçeşme Rum Okulu’nda öğrenimini gördü. Kendi kendine Fransızca öğrendi.

1856 yılında Fransa’ya gitti. Paris’te öğrenim gördü. Teodor Kasap, Alexandre Dumas’nın özel sekreterliğini yaptı. 1870 yılında İstanbul’a döndü. Okulda tanıştığı Iuliya ile evlendi. Fransızca Diogene ve Rumca Momos adında birer mizah dergisi çıkardı. 24 Kasım 1870 tarihinde  Türkçe Diyojen mizah dergisini yayımlamaya başladı. 

1877 yılında yazılarından ötürü hapse mahkum edildi. Bunun üzerine Avrupa’ya kaçtı. Daha sonra affedildi. Ülkesine geri döndü. Sarayda Mabeyn kütüphanecisi olarak çalıştı. 
5 Haziran 1897 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

İsrail'de ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgesi. ..

Kibbutz,
İbranice topluluk, birlikte anlamındadır.
İsrail'de ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgesi.

Topluluk,
Cemaat, Camis,
Cemiyet,
Arapça Topluluk, جماعت,
Communal.
Collective,
Kibbutzim İsrail devletinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Ortaklaşa toplum hareketlerinden birisidir. İsrail'e özgün bir yapılanmadır. Sosyalizm ve Siyonizmi bir araya getirir. İlk kibbutz 1909 yılında kurulmuştur. İsrail'in nüfusunun %3'ü kibbutz olarak yerleşmiştir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bizdeki köy enstitüleri gibi bir uygulamadır. 
Başlangıçta sadece tarım alanında uygulan bu düzen endüstrinin gelişmesine parelel olarak sanayi, tarım ve fabrikaları da kapsamış.

Kibbutz, esasen tüm üyelerin genel olarak birlikte hareket etmesinden meydana gelir. Haftada bir kez toplanır ve kibbutz hayatının esas konularında karar verirler. Sekreteri, diğer resmi görevlileri ve fabrika yöneticilerini seçerler. Her çeşit konuda, ekonomik, mali, kültürel, iskan, sağlık gibi çeşitli komitelerin üyelerinin oylarıyla genel meclis karar verir. 


Kibbutz ilke olarak çocukların yetiştirilmesini ve eğitilmesini ortaklaşa yapar. Çocukların çoğu eğitilmiş bakıcıların nezaretinde çocuk yuvalarında yaşarlar. Yaşı ilerledikçe gelişen gruplar içerisinde büyür ve demokratik ilkelere göre kendilerini teşkilatlandırırlar. İlkokul eğitimi her kibbutzda sağlanır. Orta dereceli okul için ise bir kaç kibbutzun bir araya gelerek oluşturduğu okullarca verilir. Çocuklar 18 yaşına kadar 12 yıllık kesintisiz eğitime tabi tutulurlar.


Kısacası kibbutz, küçük ayrımlar bir yana, bütün değerlerin toplu mülkiyet altında bulunduğu, çalışmanın toplu olarak örgütlendiği ve çocukların bakımında beraber olmak üzere hayat şartlarının büyük bir bölümünün toplu olarak düzenendiği zirai bir köydür.

Çok alçak, her şeyin en kötüsü ...

Erzel,
Arapça, ارذل
Çok alçak,
Her şeyin en kötüsü .
Pek rezil.
Alçak, soysuz.
Arsız, yüzsüz.
En rezil,
En aşağılık.
Daha rezil. 
Çok fena. 
Pek kötü. 
En rezil.

En küçük, pek küçük ...

Asgar,
Arapça, اصغر,
En küçük,
Pek küçük,
Daha küçük.

Şaka, latife ...

薩卡
Lag,
Şaka,
Latife,
(Arapça, Latife,  لطیفه )
Mizah,
İng. waggery, joke, gag,

Yumuşak, hoş, güzel, sevimli.
Güldüren, tuhaf ve güzel söz, şaka.
Hoş söz.
Söz ile iltifat.
İnsanın çok ince ve hassas olup kalbe bağlı bir duygusu.
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife

Üstüngelen, ağırbasan ...

подавляющий
Ezici,
Fr. Contondent.
Arapça, ساحق
Çince, 壓倒性
Üstüngelen,
Ağırbasan,
Üstün gelen, yok eden, ağır basan.
Ezme işini yapan (kimse veya şey). 
Yıpratan, bunaltan, sıkıntılı,
Üstün gelen, yok eden, ağır basan,

Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan, eter kokusunda bir sıvı ...

Aseton,
(Fr. acétone, İng. acetone).
CH3COCH3.

Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan, eter kokusunda bir sıvı.


Renksiz, karakteristik keskin kokulu, histolojide tespit ve dehidrasyonda kullanılan organik bir çözücü.

Kadınların tırnaklarındaki ojeyi çıkarmak için kullandığı hoş kokulu, yanıcı bir sıvı.
Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alan, eter kokusunda bir sıvı olup uyuşturucu sulfonal grubu ilaçların üretiminde kullanılan bir maddedir.
Çözücü olarak kullanılan, hoş kokulu, renksiz, yanıcı, uçucu alifatik (düz zincirli) bir keton.
Yoğunluğu: 0.972 g /cm³,
Kaynama noktası: 57°C.
Dağlama ve parlatma işlemlerinde temizleyici çözen olarak kullanılır.

"Guguk Kuşu", "Amadaus", "Hair" gibi filmleriyle tanınan ve geçenlerde 86 yaşında ölen Çek sinema yönetmeni ...

Milos Forman,
Milos Forman, 
(Jan Tomas Forman),
(18 Şubat 1932 - 13 Nisan 2018)
1968 yılına kadar eski Çekoslovakya'da yaşamış ve çalışmış.
Çekoslovak göçmeni, Amerikalı yönetmen, senarist, oyuncu ve profesördür. Milos Forman Guguk Kuşu filmi ile 1975 yılında Oscar ödülünü kazanmıştır. Milos Forman, 1975 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. 

18.02.1932 yılında Caslav' da doğdu. Babası yahudi, annesi Protetan olup ikisi de nazi toplama kampında öldürüldü. Akrabaları tarafından büyütüldü. 1951-1956 yılları arasında Prag'daki Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi ile Film Akademisinde (FAMU) eğitim gördü. Mezuniyetinden sonra senorya yazmaya başladı. 

1968 yılında Fransa'da Paris'te kaldı. 1969 yılında arkadaşları ile ABD'ye göçtü. Burada filmlerini çekti.

1984 yılında  Peter Schaeffer'in Amadem adlı sahne yapıtını sinemaya uyarladı. Columbia Üniversitesi sinema bölümünde öğretim üyeliği görevini de yapıyordu.

13 Nisan 2018 tarihinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Milos Forman'ın Filmleri;
Cerny Petr-Maça Ası (Cerny Petr, 1963)
Loves of a Blonde-Bir Sarışının Aşkları (Lasky jedne plavovlasky, 1966)
The Firemen's Ball-Koşun İtfaiyeciler (Hori, ma panenko, 1968)
Taking Off-Kalkış(1971), Bodil, En İyi Amerikan Filmi Ödülü
Chinatown (1974)
One Flew Over the Cuckoo's Nest-Guguk Kuşu (1974) Oscar, 1975
Hair-Bırak Güneş İçeri Girsin (1979)
Ragtime-Bir Zamanlar (1981)
Amadeus-Amadeus (1984) Altın Küre
Valmont -Valmont(1989)
The People vs. Larry Flynt-Skandalın Adı Larry Flynt (1996) Altın küre ödülü.
Man on the Moon-Aydaki Adam (1999)
Goya's Ghosts- Goya'nın Hayaletleri (2006)

"Selam" anlamında Latince sözlük ..


Ave,
Selam,
Salut
İng. To salute.
Hello,
Arapça, selam, .مرحبا
Rusça, привет
Yunanca, γεια
Hintçe, हाय
Etiopya, ሠላም
Merhaba,
Barış, rahatlık.  
Sonu iyi ve hayırlı çıkma.   
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.
Ayıplardan, afetten salim oluş. 
Selamet, emniyet. 
Sulh. 
Asayiş. 
Bütün korktuklarından emin olma.
Selamün aleyküm,

Mayhoş ve kokulu bir elma cinsi ...

Renet,
Açık yeşil renkli, mayhoş ve kokulu bir elma cinsi. 
Mayhoş ve kokulu bir elma cinsi.

Elma (Malus domestica), 
Gülgiller(Rosaceae) familyasından kültürü yapılan bir meyve türüdür. Eski Türkçe'de alma diye bilinen adının, meyvenin rengi olan Kırmızı yani al'dan geldiği bilinmektedir. 


Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya-Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinde doğal olarak yetişir.
Besin değeri çok yüksek olan bir meyvesi vardır. Tarih boyunca kültür çalışmalarıyla 1000 farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmektedir. (Kazakistan'nın doğusu) dolaylarında ortaya çıktığı sanılmaktadır. 

Renet, açık yeşil renkli, mayhoş ve kokulu bir elma cinsidir. Amasya, Antalya, Yalova başta olmak üzere ülkemizin her tarafında yetiştirilebilir. Mayhoş ile ekşi arasında tadı vardır.
Renet'in esas rengi kırmızı olup basık ve geniş şekillidir.  Yeşil iken toplanan elmalar daha mayhoş olur.

Elma çeşitleri;
Amasya,
Alyanak (Elbistan' da en büyük ve en ağır elma), Amasya, Arapkızı, 
Ak elması,(Yazlık), Anna,
Badik,  

Çadır,  Çakıldaklı, Çıngıldaklı, 
Demir elması: (Kışlık çeşittir. Meyvesi mayhoş, irice, yuvarlak koniktir.),
Elstar
Ferik, Fuji,
Gala, (Güzlük)
Golden(Kışlık çeşittir, meyvesi orta iri, yuvarlak koniktir), 
Hasan,
Hüryemez (Kışlık çeşittir. Meyvesi çok iri, basıktır.), 
Jonathan (İri, silindirik ya da konik biçimdedir.), 
Kalvil (Sarı renkli), 
Mehrani, 
Niğde, 
Osmanbey (Yeşil kabuklu, ekşi),  
Pamuk, Pink Lady
Renet (Kanada),
Starking(Kışlık çeşittir. Meyvesi iri, yuvarlak konik, dilimli,sarı üzerine kırmızı, seyrek noktalı ve parlaktır.), 
Scarlet Spur, Summer Red,
Topaz,
Vista Bella, 

ELMA ÇEŞİTLERİ

Türkiye'nin ilk seramik sanatçılarından biri olan ve duvar panelleri ile tanınan kadın sanatçı ...

Füreya Koral,
(1910-1997),
Seramik Sanatçısı,
İlk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı.
Özgün tekniğiyle seramik sanatına önemli katkılarda bulunmuştur.
Füreya Koral İstanbul’da doğdu. 1927 yılında Notre Dame de Sion Kız Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 

Dönemin ünlü Macar keman virtüözü, Charles Berger’den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 yılları arasında çeviriler yaptı. 

Sanatçı bir aileden gelir. Teyzesi, Aliye Berger gravür sanatçısıdır. Dayısı yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ve babası tanınmış fotoğraf sanatçısı Şakir Paşadır. 

Evliliği esnasında yakalandığı tüberküloz tedavisi için İsviçre Leysen’e gitti. Sanatoryumda tedavi görürken seramik üzerine çalışmaya başladı. 1947 yılında başladığı çalışmalarına ait seramik ve taşbaşkı sergisini 1951 yılında Paris’te açtı. 

Özellikle duvar dekorasyonu, pano ve şömine üstüne çalışmalar yaptı. 

Ankara'daki bir otel için büyük bir pano yaptı. Yine Ankara'da Ulus Çarşısı'na, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na, Ziraat Bankası'na ve İstanbul Divan Oteli'ne yaptığı panolar önemli eserleridir.

Füreya Koral, 26 Ağustos 1997 yılında 87 yaşında İstanbul’da öldü.

Aldığı ödüller;
1955 yılında Cannes Milletlerarası Sergisinde gümüş madalya,
1962 yılında Prag Milletlerarası Sergisinde altın madalya kazandı.
1967 yılında İstanbul’da Milletlerarası Seramik Sergisinde gümüş madalya aldı.
1981 yılında Kültür Bakanlığı ödülü,
1986 yılında Sedat Simavi Vakfı Plastik Sanatlar Ödülü,
Washington Smithsonian Enstitüsü’nden ödül
Fransa’daki Vallauriş bienalinden onur diploması.

Ayrıca yazar Ayşe Kulin de Füreya Koral’ın hayatını anlatan “Füreya” adlı bir roman yazmıştır.

Bir tür pamuklu bez ...

Pazen,
Hasse,
Divitin,
Patiska (Fransızca pathétique).
Pamuklu bez,

İtalyanca pamuk, Bambax kelimesinden türetilmiş bambasin sözcüğünden basin kelimesi Pazen'e dönüşmüştür. Pazen, içi havlı,  dışı perdahlı pamuktan dokunmuş kumaştır. Hafif gramajlı, iç çamaşırı ve işleme yapmak için kullanılan bir kumaş türüdür. Hasse adıyla da bilinen Pazen,  Fransızca basin sözcüğünden gelir.  Uygulanan  apre türüne göre yumuşak ya da diri tutumlu olabilir.
Divitin, içi perdahlı dışı havlı pamuklu kumaş. Divitin Fransızca duvet (kuştüyü) anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Bir yüzünde çözgü, öteki yüzünde atkı iplikleri kullanılan kadife görünümlü kumaş divitindir. 

Pazen ve Divitin kumaşlar aynıdır. Bu iki kumaş temelde aynı kumaşlar olmakla birlikte, pazen daha seyrek dokunmuşken, divitin daha sık dokunmuş tok bir kumaştır. Eskiden çok kullanılan pijamalık kumaşlardır. 

Divitinde atkı ipliği, çözgü ipliğine göre bir numara daha kalın ve daha az bükümlüdür. Atkı ipliğinin az bükümlü olması tüylendirme sırasında kumaşa kadife görünümü sağlar. 

Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan ...

Müstevli,
İstilacı,
Eski dilde müstevli,


(Arapça Müstevl, مستولی)
İng. the invaders,
İstilacı,
İstila eden, ele geçiren idaresi altına alan. 
Yayılmacı,
Emperyalist.
Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan ... 
Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan kimse, devlet, ordu vb.
Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.)
Yayılma, kaplama, sarma, bürüme.
İstila etmek.
Müstevli ayrıca Salgın demektir.

"Uçu", "Lanetliler", "Kızıl Kale" ve "İncir Ağacının Ölümü" adlı öyküleriyle tanınmış feminist bir kadın yazarımız ...

Erendiz Atasü,
1947'de Ankara'da doğdu. 
Feminist bir Öykü, roman, deneme  yazarı. 
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisidir.
1968 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede uzun yıllar öğretim üyesi olarak çalıştı ve 1977 yılında Farmakognozi profesörlüğünden emekli oldu. 


Eserlerini feminist bilinçle yazdı. Öyküleri 1981 yılından bu yana, çeşitli dergi ve gazetelerde gazetelerde yayımlanmıştır.


Kimi öyküleri başka dillere çevrilmiş, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’da yayımlanmıştır. Yazarın eserleri aşağıda gösterilmiştir. Kitaplarının bir kısmı ödüle layık görülmüş ve aldığı ödüller şunlardır.

Ödülleri:
Akademi Kitabevi Öykü Birincilik Ödülü(1982), Kadınlar da Vardır
Orhan Kemal Roman Ödülü(1996), Dağın Öteki Yüzü
Yunus Nadi Öykü Ödülü(1997), Taş Üstüne Gül Oyması
Haldun Taner Öykü Ödülü(1998), Taş Üstüne Gül Oyması
Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü(02010), Hayatın En Mutlu An'ı
Yunus Nadi Öykü Ödülü(2010), Hayatın En Mutlu An'ı
Türkan Saylan Sanat Ödülü(2015),  Kızıl Kale

Yeniyüzyıl Üniversitesi tarafından mayıs 2012 yılında düzenlenen "2. Kadın Yazarlar" sempozyumu Erendiz Atasü'nün eserlerine ayrılmıştır.

Yapıtları;
Roman; 
Dağın Öteki Yüzü (roman,1995), (İngilizceye çevrilmiş)
Gençliğin O Yakıcı Mevsimi (roman 1999), 
Bir Yaşdönümü Rüyası (roman 2002), (Yunanca'ya çevrilmiş)
Açıkoturumlar Çağı (roman 2006), 
Baharat Ülkesinin Hazin Tarihi (roman 2016)
Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı (roman 2011), 
Dün ve Ferda (roman 2013), 
Öykü;
İncir Ağacının Ölümü (öykü 2008), 
Hayatın En Güzel Anı (öykü 2010), 
Kadınlar da Vardır (öykü, 1983), 
Lanetliler (öykü, 1985), (Almancaya çevrilmiş)
Kızıl Kale (öykü 2015),  
Dullara Yas Yakışır (öykü, 1988), 
Onunla Güzeldim (öykü 1990), 
Taş Üstüne Gül Oyması (öykü, 1997), 
Uçu (öykü 1998), 

Deneme;
Benim Yazarlarım (deneme 2000), 
Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum (deneme 2001), 
İmgelerin İzi (deneme 2003), 
Kavram ve Slogan (deneme 2004), 
Saldırganı Hoş Tutmak(deneme 2015),
Düşünce Sefaletinin Kıskacında (deneme 2008), 
Yıllar Geçerken Hayat ve Roman (deneme 2013),
Beden ve Bilinç Arasındaki Uzaklık (deneme 2009), 

Tokat ilinin bir ilçesi ...


Niksar, 
Caberia,
Neocaesarea,
Diospolis, 
Sebaste

Tokat'ın ilçeleri;
Tokat (merkez)
Almus, Artova, Başçiftlik,


Erbaa, Niksar, Pazar,
Reşadiye, Sulusaray, Turhal,
Yeşilyurt, Zile

Niksar;
Orta Karadeniz Bölümünün iç kesiminde yer alır. Niksar 1891 yılında belediye olmuştur.  Romalılar döneminde Diospolis, Sebaste isimleriyle anılmıştır. Pontus Krallığı döneminde Caberia adıyla anılan şehir Danişmendli Devleti’nin başkenti olmuştur. MÖ 72 yıllarında Romalılarla Pontuslular arasındaki savaştan sonra şehir Romalıların eline geçmiştir.  Romalılar, şehre Neocaesarea, Kayser'in yeni şehri adını vermiş. Adı, Neocaesarea'dan Niksar olarak türemiş.

Niksar, 1175 yılında II. Kılıçaslan zamanında Selçuklu topraklarına katılmış. Moğol istilası ile 1341 yılında önce Eretna Devleti’nin sonra Tacettinoğulları Beyliği’nin hakimiyetine girmiş.

Yıldırım Beyazıt’ın oğul Süleyman Çelebi 1398 yılında Niksar’ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlıların son yıllarında Tokat Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi olarak var olmuş.

Tarihi eserleri;
Ulu Cami, Niksar Kalesi, Taşmektep, Melikgazi Türbesi, Cikrikci Baba Türbesi, Talazan Köprüsü, Kırkkızlar Kümbeti, Leylekli(Yılanlı) Köprü, Akyapı Kümbeti, Kolag Kümbeti,  Çöreğibüyük Cami, Yağıbasan Medresesi.

Niksar'ın rakımı ortalama 350 m. dir. Dağları Canik Dağları ve Dönek Dağıdır. Niksar Ovası ve Çamiçi Yaylası ile ünlüdür. Niksar topraklarını Kelkit Çayı sular. Niksar’ın kuzeyindeki ormanlarda ladin, kayın, gürgen ve çam ağaçları ve sansar, tavşan, kurt, tilki, vaşak, ayı ve domuz gibi hayvanlar yaşar. Kavak ağacı yetiştiriciliği yapılan Niksar'ın kışları genellikle ılık ve yağışlı, yazları sıcak geçer. 

İlçede buğday, arpa ve mısır yetiştirilir. Bunun yanında şekerpancarı, tütün, ayçiçeği, patates ve mahlep gibi sanayiye hammadde olan ürünlerde üretilmektedir. Üzüm, elma, kiraz, şeftali ve ceviz yetiştirilir. Niksar'ın cevizi meşhur olup ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağlar.

Anadolunun önemli yerleşim yeri olan Niksar'ın önemli lezzetleri Aşevi ya da Aşgana denilen mutfaklarda pişirilir. Son derece zengin bir mutfağa sahip olan yörenin yemekleri;


Aşlık çorbası,
Bacaklı Çorba, 
Baklalı Yaprak Dolması, Bişi,
Cevizli Çörek, Cızlak, 
Cevizli Bat, 
Çarşaf Böreği, Çökelikli Katmer, 
Dut Pekmezi,
Gendirme Toygası, 
Helle Çorbası, 
Kabak Kabuğu Kavurması, 


Katıklı Düğün Çorbası, 
Kalburabastı, Kuşburnu Reçeli,
Fasulyeli Bulgur Pilavı, 
Keşkek,
Leylek Giliği,
Madımak, Muhacir Böreği,
Pancar, Pehli,
Tokat Kebabı, Tarhana, Toyga çorbası, Tutmaç Çorbası.
Yaprak Sarması, Yavan dolması,
Yufka Böreği ve Yufka Tatlısı, 
Zoğallı ve Erikli Çorba.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ