Utukku, Babillilerin şeytana verdikleri ad ...

Utukku,
Babillilerin şeytana verdikleri ad.
Arapça, Şeytan, 
İng. Devil.
Şeytan ya da Satan.
İblis. 
Gallü,
Halk efsanelerinde ve sonraki büyük dinlerde kötülüğün simgesi. 

Şeytan Allah'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuştur. Şerleri ve muzır şeyleri temsil eden, ateşten yaratılmış bir melektir. Hz. Adem'e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah'ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis. Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. 

Eski Asurlular ve Babilliler arasında toplumun her kesiminde kötü ruh ve cinlere inanılırdı. Babilliler bu inançları Sü­merlerden almışlar. Asur­luların Edimmu dedikleri kötü ruhlar, öldükten sonra kendileri için ayin yapılmaması ve yeterli takdime sunulmaması yüzünden dünyaya geri döndüğüne inanılan ölü ruhlarıdır. 

Babillilerin utukku adı verdikleri, çölde tuzak kurup insanlara musallat ol­mak için bekleyen, denizde, dağda, me­zarlıkta yaşayan kötü ruhlardan oluşan büyük bir grup şeytanlara ve yine Gallü denilen ve daha az ta­nınan, görünüşte cinsiyetsiz cinlerden meydana gelen diğer bir grup şeytanlara inanırlarmış. Utukku çöllerde ya da mezarlarda yaşarmış. 

Babil şehrinin baş tanrısı Marduk olup Mezopotamya dininde Babil'in büyük koruyucu tanrısıdır. Babil Kralı Hamurabi ünlü yasalarını kendisine dikke ettirenin Marduk olduğunu söyler. Mardok olarak da okunabilir. Bereket tanrısıdır. Eskiçağ çok tanrılıcığında Marduk özel bir yeri olan en büyük tanrılardan tarım tanrısıydı, sonra MÖ 20. yüzyılda kral Hamurabi tarafından en yüce tanrı derecesine yükseltildi.

Hatta Babil astronomları tarafından Sümerler tarafından Nibiru yani geçiş gezegeni adı verilen bir gezegene Marduk adı verilmiştir. Bu gezegene günümüzde Gezegen X denmiştir.

Kamboçya kökenli bir dövüş sporu ...


Bokator, 
Bokatao, Bokatau,
Kamboçya' ya özgü bir dövüş sporu. 
Sopalarla yapılan bir dövüş sporu olup ölümcüldür. Bokator, IX. yüzyılda eski Angkor savaşçıları tarafından savaş ve savunma için icat edilen bir Khmer dövüş sanatıdır. Khmer   Sözlüğüne göre bokahtau olarak telaffuz edilir. Bokator kelimesi, aslan vuruşu, aslan savaşçısı anlamına gelir.


Kamboçya'daki en eski savaş sistemleri olan Pradal Serey'in (Kmer Serbest Boksu) öncülü olarak kabul edilir. Bokator, çarpıcı, gaspçı, tuzak, kilitli, yerden dövüş ve hem saldırı hem de saldırı için silah kullanan eksiksiz dövüş sanatlarındandır. Tüm vücudu silah olarak kullanan yakında elden ele geçen bir dövüş sistemidir. Uygulayıcılar, rakibine teslim veya ölümle savaşmak için farklı dirsek ve diz vuruşları, yumruk atma ve parmak vuruşları kullanmak üzere eğitilirler.

Turistleri ikna ederek dükkanlara çekerek onlardan alışveriş yapmalarını sağlayan ve bu işlemden pay alarak geçinen kimselere verilen ad ...

Hanut,
Hanutçuluk. 
Argo bir kelimedir.

Hizmet karşılığı olarak özellikle turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işinden alınan yüzde.
Özellikle turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işinden alınan yüzde alanlara verilen isimdir. Turistleri ikna ederek dükkanlara çekerek onlardan alışveriş yapmalarını sağlayan ve bu işlemden pay alarak geçinen kimselere denir. Bu işin yapılması işlemine de Hanut denir. 
Görülmesi istenen mal genel olarak halı oluyor. Hanutçu tarafından getirilen turist alışveriş yaparsa dükkan sahibinden satılan malın değeri oranında bir komisyon alır. Hanutçuların en gözde müşterisi Amerikalı turisttir. Amerikalıları İtalyan ve İspanyollar takip eder. Bunlar Türkler gibi alışveriş etmeyi sever. Halı aldığı zaman yedi göbek akrabasına da alır. Yüksek sesli konuşur ve kesinlikle pazarlık ederler. Japonlar en sevilen turisttir. Çok dürüst olurlar ve yalan nedir bilmezler. 

Bu mesleğin kendine özgü kuralları, raconu vardır. Buna göre; İyi bir hanutçu turistin kılık kıyafetine önem vermez. Çünkü paranın kimde olduğu bilinmez. Bir hanutçu bir diğerinin müşterisine göz dikmez. 

Her millet için satılacak mal farklıdır. Mesela;
Almanlar altın ve deri alır. 
Belçikalılar deri alır.
Amerikalılar her şeyi alır. Bol para harcar. Pazarlık etmez. Malı beğenirse alır.
Japonlar el işçiliği olan ürünleri severler, halı kilime meraklılar.
Rus turist para yemeye gelir.
Hollandalı halı almaz. 

Sakarya yöresine özgü, erik ya da nar ekşili yağda yumurta yemeği ...

Erbo,
Mjane Qliavi Erbo Kvercxi,
Gürcü yemeği.
Sakarya yöresine özgü, erik ya da nar ekşili yağda yumurta yemeği.
Sakarya'ya özgü, erik ya da nar ekşili, yağda yumurta yemeği.

Ahusha; 
Reyhana benzeyen kurutulmuş tohumlardan yapılan bir Abaza baharatıdır.

Sakarya yöresine özgü yemekler;
Ahul Eysarçaça,
Bazlama,  Biryan, Biber Tuzu (Şıbjıy Suğ),


Boşnak Böreği,
Böbrek Ezmesi,

Cevizli Biber (De Şuğ), 
Çerkes Tavuğu-Epışıps, Pışıps Şıpsı, 

Çerkes Peyniri (Adıghe Hoy), Aşıc,

Çiğ Sütten Tereyağı (Şapsenoth),
Çizleme,
Çüven Ekmeği, Acıka, 

Dartılı Keşkek, Diken Ucu Salatası (Kasıke),

Efelek,  Efelek Yahnisi,
Ebegümeci Yemeği, Ebegümeci Yahnisi,
Ekşimikli (Çökelek), Ekmek-Haluğ,
Ezme Fasulye-Fasulye Ezmesi (Geşivute-Geşiğın), 

Filiya, Fiyonk Mantı (Thaçtakme),

Gazicak Mancarı, 
Gaygana, Gözleme,  
Gıvırma, Gara Helva Tatlısı, 
Garagöz Fasülleli, 
Gulak (Kıymalı ve Ekşimikli), 

Haçapuri (peynirli geleneksel bir Gürcü ekmeği), 
Haşlama Et Ajuhta,

Hantıkoleps-Hantgups,
Helle Melle, Hingel,
Hindi Dolması, Hodan (Kaldırek), Dolması,

Kara Lahana (Ahul Eysarçaça), 
Kara Lahana yemeği, 
Kara Lahana Sızbalı (Ahulçapa),
Kartalaç Yemeği, Kabak Çiçeği Dolması,
Kaz Ayağı (Ankundur), Kazayağı Mancarı Böreği (Katleme),
Kaz Ayağı Salatası (Goşeğın), Kaçamak,
Karagöz (Bostan), Kaşnuka,
Kori (Ev makarnası),

Kabışıps-Kabığın-Kabıpsı,
Kedi Burun, Kırtıl,
Kosi Paste, Kolay Ekşimik,
Kurtcağız Tatlısı, 
Kurutulmuş Et-İsli Et-Lığeğuğ,
Laknur (Isırganlı Börek),
Lahana Salatası (Ğıntur),


Mancar; 
İnce yapraklı, ince köklü bir çeşit Labada, Pancar, Lahana, Karalahana, Ispanak, Yaban Ispanağı, Pazı, Ebegümeci, Marul,  ve benzeri sebzelere verilen ad. 

Mantar Kavurması,
Malay (Sütlü ve Dartılı), 
Mayalı Ekmek-Haluğ Tegiğa, 
Mayasız Ekmek-Mukumipş, Hacığaps,  

Peçeli (Ayranlı börek), Petla (Bazlama),
Peynirli Pasta (Açamuka),
Puf Böreği-Değerje-Açac, Seku-Suqu,

Sirken,  Sütliyen,
Şalgam Salatası,
Tavada Yumurta-Kekejabh, Lılıbj-Tlıbj, 
Toka Mancarı, 
Turp Mancarı, Turp Sızbalı (Asısa Çapa),

Uhut (Buğday ve sudan yapılan bir tatlı türüdür), 
Üre (Özellikle bayram ve düğünlerde yapılan özel bir tatlıdır), 

Yoğurtlu Pazı,

Çorbalar:
Ayran Çorbası - Umaç Çorbası - Kesme Çorba - Ulan büyüden Çorbası -Tarhana Çorbası - Un Çalma Çorbası - Bulgur Çorbası - Erişli Çorbası - Bayram çorbası,  Mercimek Çorbası-Lahse, Darı Çorbası (Nertuhcise), Mısır Çorbası-Natıfıps, Un Çorbası- Aguvestır, Dımbıl Çorbası,

Yöreye özgü Mantar çeşitleri; 
Kök Mantarı, Til Til Mantarı, Kavak Mantarı, Fındık Mantarı, Garagulak Mantarı, Gelin Mantarı, Keçi Sakalı, Döbelen Mantarı, Dılbıran Mantarı, Sütlük Mantarı.

Utu, Sümerlerde güneş tanrısı ...

Utu,
Şamaş,
Sama,
Sümerlerde güneş tanrısı. Sümerlerin ana tanrıçasıdır.
Sümer mitolojisinde güneş ve adaletin tanrısı. 
Her şeyi yaratan, bütün işi iyilik olan büyük tanrıdır. 
Utu, Nanna ile Ningal'ın çocuğudur. 
Ay tanrısı Nanna (Sin) oğludur. 


Asur ve Babil'de tapınılan Güneş tanrısının Akadca adı Şamaş veya Sama'dır. Sümer mitolojisindeki Güneş Tanrısı Utu'nun karşılığıdır. Şamaş Arapça (Şems) Şems güneş demektir. Samaş İngilizce (Sun) ve Almanca (Sonna).

Sümerler, MÖ 4000 – MÖ 2000 yılları arasında Güney Irak’ta (Mezopotamya'da) yaşamış ve medeniyetin temelini atmışlardır. Yazı ve astronomi ilk kez Mezopotamya’da Sümerlerle ortaya çıkmıştır. Sümer dini çok tanrılı bir din olup, tanrılar insan görünümündedir. İnsanüstü güçlere sahip bu tanrılar ölümsüz varlıklar. Diğer insanlar gibi, tanrılarında çocukları, eşleri, aileleri var. Her şehrin bir koruyucu Tanrısı var ve o tanrı, şehrinin iyi yaşam sürmesinden sorumlu. 

Sümerlerle ilgili diğer bilgiler;
Sümerlerde Gök tanrısı: An, Anu.
Sümer inancında yeryüzü tanrısı: Enlil
Sümerlerin baş tanrısı: Enlil
Sümer inanışında gök tanrısı: Anu
Sümer mimarisinin simgesi haline gelen, basamaklı piramit biçiminde tapınak: Ziggurat
Sümer okulu veya akademisine verilen ad: Edubba
Sümerlerde yaratıcılık tanrıçası: Antu
Sümerlerde Başrahip veya Başrahibe: En
Sümerlerde bilgelik, deniz ve ırmak tanrısı, ana tapınma yeri: Enki
Sümerlerde Ölüler Diyarının adı: Ganzir
Sümerlerde yağmurdan sorumlu tanrı: İşkur
Sümerlerin en kutsal kenti, baş tanrının (Enlil) oturduğu yer: Nippur
Sümerlerin ilk başkenti: Kiş
Sümerlerde ölüler ülkesinin baş kapıcısı: Neti
Güneş tanrısı Utu’nun baş tapınma yeri: Larsa. 
Güneş Tanrısı Utu’nun uyuduğu oda: Ganun.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ