Bir bütünden ayrılmış, parça...

Müfrez,
Arapça,müfrez.
Parsellenmiş.
Mefruz.
Alm. parzene.
İng. Parcelled, Separated, Detached.
Bir bütünden ayrılmış, parça...
Toptan ayrılıp bir tarafa bırakılmış.
İfraz olunmuş, ayrılmış.
Müfrez parça, İfraz sonucu oluşmuş parça demektir. Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın bölünmesi sonucu oluşan, bütününden ayrılmış parça anlamına gelir. Gayrimenkul işlerinde ifraz edilen her parselin kadastro sonucunda yola cephesi olması gerekir. 

Cephesi yoksa ifraz edilemez ya da ifraz edilerek yol oluşturulamaz. Toprak koruma ve arazi kullanım kanununa göre 5 bin metrekareden küçük araziler ifraz edilemez.

İfraz işleminin aksine birbirine bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesi işlemine Tevhid denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ