İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik ...

Taraz,
Tıraz,
Eng. Ravels. 
Alm. Taraz, die Ausfasserung
Rusça, Taraz, очески (PL)
Düz ve parlak kumaşların yüzeyinde oluşan tel tel iplik. 
(Kumaş için) Üzeri tel tel ipliklenmiş. 
(Saç için) Karışık, dolaşık, keçeleşmiş.

Tarazlamak, Tezgahtan çıkan kumaşın tarazlarını ayıklamak.
Raveled threads on the surface of a fabric.

Tarazlanmak, Derinin pütür pütür olması, saçın dağınık-karışık olması, tel tel kabarması. 
Kumaşın üzeri tel tel ipliklerle kaplanması, ipliklerin kabarması,.
Çatallaşmak.
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik.
İpekten dokunmuş kumaşlara ipek, ipekli ya da harir denir.  
Taraz taraz, Çizgi çizgi, iz iz.
Tarazlı, Tarazı olan. 
Tarazsız, Tarazı olmayan. 
Genellikle yazlık giyim eşyası yapılan üzerinde kendinden desenli çizgileri bulunan ham ipekle dokunmuş kumaşa verilen ad, Şantung.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ