İstanbul’da, Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran yapı...

Kariye, 
Kariye Müzesi.
Khora, (Chora).
Kariye’ deki mozaik ve freskler Bizans resim sanatının son dönemine (XIV. y.y.) ait en güzel örneklerdir. Bu mozaik ve fresklerdeki derinlik figürlerin hareket ve plastik değerlerinin verilişi, figürlerdeki uzamalar bu dönemin üslubudur. 


Kariye Müzesi İstanbul Edirnekapı'da bulunan müzedir. Bizans döneminde kilise, fetihden sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapıdır. Kariye mozaik ve freskleri Bizans resim sanatının 14. yüzyıl dönemine ait en güzel örneklerdir. 
Kariye, 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Kilise olarak kullanılmıştır. 1511 Vezir Hadım Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. 1945 yılında müze olarak, kullanılmıştır. 1948–1958 yıllarında ise Amerikan Bizans Enstitüsünün yaptığı mozaik ve freskoların üzeri açılarak ortaya çıkarılmıştır. Eski Yunanca kent dışı veya kırsal alan anlamına gelen Khora (Chora) sözcüğü, Kariye olarak Türkçeye çevrilmiştir. 


Justinianus tarafından (527–565) V. yüzyılda var olan şapelin yerine Khora Kilisesi, yeniden yaptırılmıştır. XI.yüzyıl sonlarında İmparator I. Alexios’un (1081-1118) kayınvalidesi Maria Daukaina, kiliseyi yeniden inşa ettirmiştir. Latin istilası (1204–1261) sırasında bu kilisede tahrip edilmiş. II. Andronikos (1282- 1328) döneminde Sarayın Hazine Nazırı Theodoros Metokhites (1313) tarafından onarılan kilisenin kuzeyine bir ek, batısına exonarteks ve güneyine şapel (Parekklesion) eklenerek mozaik ve fresklerle bezenmiştir. Kariye müzesi, manastır kompleksinden geriye kalan tek kalıntı olup kurtarıcı İsa Mesih'e adanmıştır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ