Artırma ile satış ...


Mezat,(Arapça).
Müzayede, 
İhale, 
Ziyadeşeleştirme,
Üsterme,

Artırma ile satış.
Açık arttırma Arapça müzayede ( مزایده ).
Açık artırma ile satış.
Açık artırma ile satış yapılan yer.
Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. 
İngilizce açık artırma  terimi "auction"  terimi ile karşılanmaktadır. Ama türkçede aynı terimin tam karşılığı mübayaa sözcüğü kapsam dışı tutulur ise mezat, müzayede, ihale, açık artırma kelimeleri ile karşılık bulur.

Mezat, taşınır veya taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. İki türlü bu mezat işi yapılmaktadır. Birinci durumda ki buna geleneksel metod diyoruz alıcıların birbirini izleyen artırma teklifleri mezatı yöneten tarafından en yüksek bedele ulaşması yoluyla olanıdır. Diğer yöntemde ise tam tersine ki bu metoda Hollanda tipi diyoruz. Satıcı mal için önerdiği bedeli giderek azaltarak her alıcının kabul ettiği bedele malı satar. Eğer bedel çok düşük ise malını satıştan çekebilir. Kamu kurumlarının malzeme alımlarında açık eksiltmeye dayanan uygulma ise mubayaa' dır.

Bir mal müzayede ile satılacaksa kapalı zarf ya da açık arttırma ile olmak iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihale edilir.

Esasen, müzayede, açık artırma, mezat,  ihale kelimeleri eş anlamlı olmakla beraber farklı algılanmaktadır. 

Günümüzde kullanılan kelimelere göre anlamları şöyle ifade etmek daha faydalı olacaktır.;

Mezat, balık, canlı hayvan, sebze, meyve, çiçek, tahıl alım satımı sırasında kullanım alanı bulur.  Müzayede ve açık artırma sözcükleri ise antika eşya, sanat eseri, mücevher alım satımı için kullanılır.  

Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları ...

Apron,
Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları .
Hava alanında uçakların parklandırılmaları, akaryakıt ikmalleri, yolcu, yük, posta, kargo, bakım, ikmal, indirme ve bindirme işlerinin yapılması için uçuşu olmayan uçakların bekleme alanlarına apron denir.  

Başka bir tarifle uçakların yolcu aldıkları ve bindirdikleri geniş alana havacılık dilinde apron adı verilir. 
Apron, havaalanlarında uçakların park pozisyonlarını aldıkları, yakıt aldıkları ve uçaklara yüklemenin yapıldığı alanlardır. 

Apronlar halka açık alanlar değillerdir. Giriş için özel izin gerektirmektedir. Bu izinler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Apronda sigara içmek, alev alabilecek ya da kıvılcım çıkarabilecek malzeme ve ekipman taşımak, izinsiz giriş yapmak ve reflektörlü yelek gibi gerekli önlemleri almadan dolaşmak kesinlikle yasaktır. Apron, hava alanlarında uçakların uçuşa hazırlanmasına, manevra yapmasına, yolcuların inip binmesine yarayan, uçuş pistiyle hava alanı binası ve yapıları arasındaki düz ve sert yüzeyli alanlardır.


Apron kelimesinin kullanılan diğer anlamları;
Önlük, göğüslük, önlük gibi kullanılan şey, 
Peştamal.
Tiyatro sahnesinin ön kısmı.
Hangarın önündeki beton saha.
Makinelerin üzerindeki koruyucu metal kapaklar.
Kayışlı taşıyıcı.
Buzul eteği.
Örtü Göğüslük, önlük, 
Koruyucu kapak, rüzgarlık.
Kayışlı taşıyıcı.

Eski dilde uyanık, tetikte, sak ...

Müteyakkız,
Arapça müteyakkız ( متيقظ ).
İng. Awake.
Teyakkuz durumunda olan. 
Eski dilde teyakkuz (Arapça,  تيقظ ), uyanıklık demektir. 
İhtiyatlı,
Gözü açık,

Uyanık, bidar.
Basiretli.
Tetikte, 
Sak.
Uykusu hafif.
Gözü açık olan,
Eski dilde uyanık, tetikte, sak.
Çabuk duyan. 
Ölçülü davranma.
Sakınma, 
Sakıntı, 
Tedbirli.

Gözün saydam tabakasına yerleştirilen mercek ...

Lens, ( İng. lens).
İngilizce cam anlamındadır.
Kontak lens. 
Mercek.

Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek.


Lensler, gözün saydam tabakasına, dış yüzeyine yerleştirilebilen, kırma kusurlarını düzeltme veya bazı göz hastalıklarını tedavi edici amaçlarla kullanılabilen protez ekipmanlar olup Kontak Lens olarak bilinir.  Çok popüler olan renkli lenslerdir. Göz rengini değiştirdiği gibi görme bozukluğunu da düzelten çeşitleri mevcut olup tercihe şayandır.

Lensler genellikle uygun olursa kozmetik gereklilik olarak gözlükler yerine kullanılmıştır. Ancak faydalı yanları olduğu kadar zararlı yönlerininde olduğu unutlmamalıdır.  İlk olarak 1978 yılında üretilen gaz geçirgen lensler, sert lensler ve yumuşak lensler olmak üzere iki tiptir.  Daha sonra 1980 yılında silikon lensler yapılmaya başlanmıştır. 


Bir tür küçük çömleğe ve bu çömleğe bastırılarak yapılan peynire verilen ad ...

Küpecik, 
Küp,
Çömlek,
Küp Peyniri,
Küpecik peyniri , 

Küçük küp, çömlek, 
Kazan.

Küpecük, 
(Çankırı yöresine özgü).
Carra, 

(Adana, Konya ve Karaman yöresine özgü).

Çömlek ile küp arası büyüklükte küplere kürecik adı verilir. Çömlekden Büyük, Küpden Küçük topraktan yapılmış çömlek. İç anadolunun bazı yörelerinde Küpecük denir.

Kışlık peynirler salamura ya da küplere, basılarak kış için soğuk yerlerde saklanır. Kalıplar halindeki taze koyun veya inek peyniri, bez torbalara konur. Üzerine bir ağırlık (taş) ile iki gün baskı yapılarak süzüldükten sonra çömlek veya küplere basılarak saklanır. Peynir suyu süzülür. Süzülen bu suya penir alt suyu denir ve ekmek yapımında kullanılır. Suyu süzülen taze peynir, ufalanıp, tuzlanarak bir bez, tülbent içinde bir gün bekletilir. Sonra üzerine çörek otu atarak bu küpecik veya küp veya çömlek veya carralara basılır. Küpecik, Çömlek, Küp, Küpecük, Carra gibi topraktan, kil malzemeden yapılmış çömleklerde bu peynirler saklanır. Basılan peynirin üstüne tuz serilir. Küpecik, küp veya çömlek ağzı az bir un ile hazırlanan sert bir hamurla veya donmuş yağ ile kapatılarak mağaralarda veya evlerin zemin katında, hazırlanan nemli kumlara gömülerek iki-üç ay saklanır.

Zamanı gelince açılarak yıkanıp afiyetle yenir.

Liste başı olmuş hafif müzik şarkısı ...

Hit, (İng. hit).
Top.
Liste başı.
Liste başı olmuş hafif müzik şarkısı.
En çok beğenilen.
Herhangi bir seçimde, listenin ilk sırasında olan ad.
En çok beğenilen, en çok tutulan kitap, şarkı vb., hit .Devekuşu sürüsüne de Hit denir. 

Yeni Zelanda'da etkin bir yanardağ ...

Ruapehu,
Ruapehu Yanardağı,
Mount Tongariro,
White Island, 
(Whakaari Volkanı).

Yüzüklerin Efendisi adlı filmde "Ölüm Dağı" ismiyle kullanılan yanardağ, Ruapehu'dur.
Ruapehu yanardağı, bir stratovolkan plup Yeni Zelanda'nın en aktif volkanlarından birisidir. 

En son 2007 yılında tehlike yaratmıştır. Volkanda aktif havalandırma, geniş zirve bölgesinde yer alan Krater Gölü ile olmaktadır.

Sık ama hafif, orta patlamalı püskürmeler Krater Gölünde olmuştur. Zirve krater gölünden phreatic patlamalar sonucu üretilen Lahars üst yamacında bir kayak alanına ve alt nehir vadileri için bir tehlike yaratmaktadır.

Üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri ...

Tirşe,  
Rak,  
Parşömen.
Ak Deri, 

Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi.  
Tabaklanmış ceylan derisi, Rak.  

Parşömen,
(Frn. parchment, parchment, Alm. Pergament), 
üzerine yazı yazmak ve resim yapmak için hazırlanmış hayvan derisine denir. M.Ö. İkinci yüzyılda Bergama, (Pergamus) şehrinde keşfedildiği rivayet olunur. Latince Charta Pergamena kelimesinden, Bergama kağıdı anlamında dünyaya parşömen olarak yayılmıştır. Daha önceleri papirus kağıdı yazı yazmak için kullanılırdı. Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deriye  tirşe de denir. Bugün olduğu gibi et için kesilen hayvan derileri bu amaçla kullanılmıştır. Yazı yazmak için deri elde edilmesi için bir hayvan kesilmemiştir. Genellikle oğlak, koyun, keçi,(Keçi derisi, bendir) dana, ceylan (en makbul olanı), eşek, balık, deve gibi çok çeşitli hayvan derisinden parşömen yapılmıştır.  Deri kirece yatırılarak kıllarından temizlenir. Fazla et ve yağları alındıktan sonra gerilerek güneşte kurutulurak aşındırıcı sert taş gibi uygun malzemeler ile zımparalanarak pürüzleri giderilir. Papirüs denilen yapraklardan daha dayanıklı olan bu derinin orijinal dokusu yazı yazmak için en uygun durumda olur. Kaliteli bir parşömen üzerinden uzun yıllarda geçse aynı kalitede görevini sağlar.

Arka çıkan, yardımcı ...

Müzahir,
Arka çıkan, 
Yardımcı.
Muavin (Arapça,  معاون ), yardımcı.
Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimse.
Yaver (Farsça, یاور ).
Müzahir kelimesi,  
Arkalayan, destekleyici, arka çıkan, yardımcı anlamına gelir. 
Müzahir, Zahir olan, taraftar çıkan, geriden yardım eden, koruyan. 
Himaye eden.
Yardım eden, yardımcı.

Rize yöresinde tahıl ürünlerini saklamak için ayaklar üzerine kurulan ve "serander" de denilen ahşap yapı ...

Nayla,
Serander.
Serenti.
Paska,
Naliya,
Seren.

Doğu Karadeniz yöresine özgü olan ve tahıl, fındık gibi ürünleri saklamaya yarayan ahşap yapı türü.


Rize yöresinde tahıl ürünlerini saklamak için ayaklar üzerine kurulan ve "serander" de denilen ahşap yapı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde genelde kiler ya da tahıl ambarı olarak kullanılan tahtalardan yapılan genellikle dört nadiren altı, sekiz hatta oniki direkli küçük ahşap yapıların adıdır ve çeşitli yörelere göre adı değişir. Buna göre yörelere göre adları şöyledir;

Nayla, (Rize).
Serander,(Trabzon).
Serenti, (Rize).
Paska, (Sürmene).
Naliya, (Rize).
Seren, (Zonguldak).

Argoda muhabbet tellalı anlamında kullanılan sözcük ...

Pezo,
Pezevenk,
Muhabbet Tellalı,
Fuhuş Aracısı,

Farsça Pejvend, pezevenk kelimesinden Türkçemize girmiştir.
Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse.
Dümbük, (Farsça dünbek).
Fuhuş aracısı erkek pezevenk.
Godoş, 
Muhabbet tellalı, 
Kavat, (TDK).
Astik, (Ermenice). 
Yunanca kentli anlamında Astikos kelimesinden türetilmiştir. Muhabbet tellalı, Pezevenk.
Dasnik, (Ermenice dasnıhink), Pezevenk, Muhabbet tellalı.
İngilizce, pimp. Pezevenk, alfons. 
Argoda "Konuş, anlat, söyle" anlamında bir sözcük ...

Akoza,
Yunanca, akousa, işittim anlamındaki sözcüğünden türetilmiştir.
Eş anlamlı olarak Aktize kelimesi de kullanılır.

"Konuş, anlat, söyle" anlamında argo bir sözcük.
Argoda "Konuş, anlat, söyle" anlamında bir sözcük.

"Konuş, anlat, söyle" anlamında argo bir sözcük ...

Akoza,
Yunanca, akousa, işittim anlamındaki sözcüğünden türetilmiştir.
Eş anlamlı olarak Aktize kelimesi de kullanılır.

"Konuş, anlat, söyle" anlamında argo bir sözcük.
Argoda "Konuş, anlat, söyle" anlamında bir sözcük.

Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil ...

Önel,
Mehil,
Süre uzatımı.
Ek süre.
Ek zaman.
Süre tanımak,

Vade,
Mühlet.

Termin, 
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil, önel.

Bir işin tamamlanması için verilen süre, önel.
Vade, vakit, bir iş için bırakı­lan zaman, mühlet.

Arapça Mahl kelimesinden türetilmiş olup yavaştan alma, erteleme anlamındadır.

Esnek dokunmuş ipekli ya da yünlü bir kumaş ...Jarse, 
(Fr. jersey) 
Jarse Kumaş, 
(İng. Stoccinette). 
Esnek dokunmuş ipekli ya da yünlü bir kumaş. 
Seyrek aralıklı dokunmuş, esnek bir kumaş türüdür. 

Adını Fransa'nın Jersey Adası'ndan alır. 
Jarse kumaşından yapılan veya esnek örülmüş (giyecek). 
 
Jarse örme kumaşlar her iki yüzüde aynı görünümlü sık bir yapıya sahip daha stabil kumaşlardır.   

Genellikle astar, forma, abiye, gecelik gibi giyim gurubunda kullanılır. Abiye kıyafetlerde, seksi ve gece kıyafetlerinde çok sık kullanılan bir kumaş cinsidir. Hanımlar tarafından kullanılan bu kumaş türü yapısı gereği vücut hatlarını ortaya çıkarttığı için hata kabul etmez.

Kesinlikle uyulması gereken Kuran ve hadis hükümleri ...

Nas,
Kesinlikle uyulması gereken Kuran ve hadis hükümleri.
Tartışmasız benimsenmesi istenen yargı.
Nas kelimesinin diğer anlamları şöyledir.

Arapça, 
Nas  ناس ), insanlar.
Açıklık, açık ve kesin yargı.
Hukukta, Nas, İnsanlar anlamında kullanılır.
Felsefede, Nas Dogma(Yunanca), inak, sav anlamındadır.
Halk arasında, Iraklık, uzaklık anlamında kullanılır.
Uykusu gelmek, Uyku bastırmak.
Uyuklama,
Kalabalık,

Kavgacı, geçimsiz kimse ...

İtişken,
Kavgacı, geçimsiz kimse.
Uğraşan, yılmayan.
Şirret.
Geçimsiz, huysuz ve kavgacı.
Şaltak,
Kavgacı, geçimsiz (kimse).
Geçimsiz, Huysuz.
Kavga çıkarmaktan hoşlanan kimse.
Edepsiz,
Kötü kimse.
Şaltak,
Çok bağıran kimse.
Çığırtkan, arsız.

İtişken kelimesinin diğer anlamları ise şöyledir.;
Kağnı oku.
Kağnıda iki ok arasına geçirilen kol gibi ağaç.
Marangozların tahta sıkıştırmakta kullandıkları bir araç, (Eskişehir yöresinde).
İnatçı.

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan değerli bir mantar cinsi ...


Dede Sakalı,
Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan değerli bir mantar cinsi.
Dede sakalı mantarı. 
Hericium Erinaceus mantarı.
Hericium Mantarı (Hericium Erinaceus)  yenilebilir ve tıbbi mantardır. Yüksek protein, düşük yağ ve yüksek besin değeri bakımında önemlidir. Hericium erinaceus, sinir hücresi-nöron yenilenmesini, miyelinasyonunu ve onarımını sağlar. Sinir Büyüme hücrelerini güçlü bir şekilde uyaran hericenon ve erinacin içerir. Bu nedenle de Hericium erinaceus mantarının tıbbi açıdan önemi çok büyüktür.  
Eski Çin’de Çin iksiri olarak da bilinen tonik olarak kullanılmıştır. 

Son yıllarda bu mantar ve Alzheimer hastaları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda; sinir hücrelerinin yeniden oluşması sağlanıyor. Hastaların tedavisinde belirli bir süre kullanılınca hastaların büyük kısmında kavrama yeteneğinin arttığı gözlenmiştir. Hericium Erinaceus sindirim sisteminde oluşan ülser, iltihap ve tümörler üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Kanser hastaları için de umut verici sonuçlar verdiği yapılan çalışmalarla gözlenmiştir.

Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar ...

Örf,
Arapça, örf, عرف.
Gelenek, Adet.
Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar.
Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek ve görenekler.
Korku verici tavır.
İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkar edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeylerdir.
Genelde şer'an ve şeriata bağlı hükümlerdir.
Aklı selim sahiplerince müstahsen olup münker olmayan şey demektir.
Örf, şeriata eğer muhalif olursa, gayri meşrudur.
Yapılagelen,
Olagelen.
Usul,

Eski Mısır sanatında, Ra'nın gözünü çağrıştıran şişkin boyunlu kobra yılanı betimlemesine verilen ad ...

Uraeus,Uraeus, (Çoğul, Uraei). 

Eski Mısır sanatında, Ra'nın gözünü çağrıştıran şişkin boyunlu kobra yılanı betimlemesine verilen ad.

Mısır mitolojisinde güneş tanrısı Ra'dır. Firavunlar, Ra'nın soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir. Kutsal merkezi Heliopolis'dir. 

Güneş Ra'nın sembolü olup başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde betimlenmiştir.

Dik duran Mısır kobrası biçiminde tasvir edilmiş bu sembol tükürmekte olan Eski Mısır’da bağımsızlık, kraliyet ailesi, tanrıları ve tanrısal otoriteyi temsil edermiş.

"Git, Defol" anlamında argo sözcük ...

Naş, 
Okso,
Oksu,
Oksi,

Naş kelimesi de argoda git, defol koş anlamında kullanılmaktadır. Haydi bakalım Naş, naş.. Bu sözcük Alman argo dilinde de git, koş, defol gibi aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Argo sözlüklerde, yürü, bas, defol, çek arabanı anlamında yer alan bir kelimedir.
Okso, oksi şeklinde anlam bulmaktadır.
Argoda Git Defol,
"Git, Defol" anlamında argo sözcük.
Argoda "Git, Defol" anlamında bir sözcük .
Okso kelimesi yunanca dış, dışarı anlamındaki ekso kelimesinden türetilerek git, çık, defol anlamında argoda kullanılmıştır. Bazen okso olarak bazen de oksu olarak kullanılmaktadır.
Okso etmek, kovmak, birisinin defolmasını, gitmesini sağlamak anlamındadır.

Argo, (Fr. argot, jargon, İng. Slang).
Başıboşlar, hırsızlar gibi toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel dil.
Aynı meslekten olan kişilerin kendi aralarında kulladıkları özel sözcük ve deyimler.
Külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dil.
Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

Argoda "Git, Defol" anlamında bir sözcük ...

Okso,
Oksu,
Naş,
Oksi,
Argoda Git Defol,
Argoda "Git, Defol" anlamında bir sözcük .
Oksi kelimesi , yürü, bas, defol, çek arabanı anlamında argoda kullanılmaktadır.
Okso, Oksi şekilinde anlam bulmuşutr.
Okso kelimesi yunanca dış, dışarı anlamındaki ekso kelimesinden türetilerek git, çık, defol anlamında argoda kullanılmıştır. Bazen okso olarak bazen de oksu olarak kullanılmaktadır.

Okso etmek, kovmak, birisinin defolmasını, gitmesini sağlamak anlamındadır. 

Naş kelimesi de argoda git, defol koş anlamında kullanılmaktadır. 

Haydi bakalım Naş, naş.. 
Bu sözcük Alman argo dilinde de git, koş, defol gibi aynı anlamda kullanılmaktadır.

Argo, 
Fr. argot, jargon, 
İng. Slang.
Başıboşlar, hırsızlar gibi toplum düzeninin dışında kalan kişilerin kendi aralarında kullandıkları özel dil.
Aynı meslekten olan kişilerin kendi aralarında kulladıkları özel sözcük ve deyimler.
Külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dil.
Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

İrin Birikimi ...

Apse,  
Fr. abcès, İng. abscess.
İrin birikimi. 
İrinşiş,
Çıban.
Çirk (Arapça, چرک ).
Kir.Cerahat, 
İrin. 
Bir nevi iltihap,
Genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ