Artırma ile satış ...


Mezat,(Arapça).
Müzayede, 
İhale, 
Ziyadeşeleştirme,
Üsterme,

Artırma ile satış.
Açık arttırma Arapça müzayede ( مزایده ).
Açık artırma ile satış.
Açık artırma ile satış yapılan yer.
Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. 
İngilizce açık artırma  terimi "auction"  terimi ile karşılanmaktadır. Ama türkçede aynı terimin tam karşılığı mübayaa sözcüğü kapsam dışı tutulur ise mezat, müzayede, ihale, açık artırma kelimeleri ile karşılık bulur.

Mezat, taşınır veya taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. İki türlü bu mezat işi yapılmaktadır. Birinci durumda ki buna geleneksel metod diyoruz alıcıların birbirini izleyen artırma teklifleri mezatı yöneten tarafından en yüksek bedele ulaşması yoluyla olanıdır. Diğer yöntemde ise tam tersine ki bu metoda Hollanda tipi diyoruz. Satıcı mal için önerdiği bedeli giderek azaltarak her alıcının kabul ettiği bedele malı satar. Eğer bedel çok düşük ise malını satıştan çekebilir. Kamu kurumlarının malzeme alımlarında açık eksiltmeye dayanan uygulma ise mubayaa' dır.

Bir mal müzayede ile satılacaksa kapalı zarf ya da açık arttırma ile olmak iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihale edilir.

Esasen, müzayede, açık artırma, mezat,  ihale kelimeleri eş anlamlı olmakla beraber farklı algılanmaktadır. 

Günümüzde kullanılan kelimelere göre anlamları şöyle ifade etmek daha faydalı olacaktır.;

Mezat, balık, canlı hayvan, sebze, meyve, çiçek, tahıl alım satımı sırasında kullanım alanı bulur.  Müzayede ve açık artırma sözcükleri ise antika eşya, sanat eseri, mücevher alım satımı için kullanılır.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ