Değiş tokuş, takas ...

Trampa,
Mır,
Trok, (Fr. troc).
Muavaza. 
Mübadele, (Arapça), 
Değiş tokuş,
Takas, (İng. barter).
Değişim. 

İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, Mır.
Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek. 
Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi. 
Malın malla değişimi. 
İki ülke arasında olmak üzere dışsatım ve dışalımı yapılan mal, hizmet veya teknoloji aktarımı bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji aktarımıyla ödenmesi.
Bir tarafın, sahip olduğu varlık veya yükümlülükleri diğer tarafın sahip olduğu varlık veya yükümlülüklerle değiştirmesine dayanan finansal sözleşme.
Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi.

Para kullanmadan mal değişimiyle yapılan ticaret. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ