Söz, sözcük ...

Lafız, (Arapça, لفظ , söz).
Lafz,
Laf,
Kelam,
Kal, Laf,
Lakırdı.
Söz, (Fr. Parole).
Sözcük, (İng. word).
Kelime (Eski dilde, Arapça,  کلمه ), 
Lugat (Arapça, لغت ).
Şor, Söz, Sohbet. 
Söz, Dedikodu, Kelam (Eski dilde).
Söz, (Eskidilde kelâm,  کلام ).
Eksiksiz ve kesin anlamlı tümce. 
Anlamı olan ses veya ses birliği.
Gagal,
Gır,
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ