Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar ...

Örf, (Arapça, عرف )
Gelenek, Adet.
Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar.
Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek ve görenekler. 
Korku verici tavır. 
İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeylerdir. 
Genelde şer'an ve şeriata bağlı hükümlerdir. 
Aklı selim sahiplerince müstahsen olup münker olmayan şey demektir. 
Örf, şeriata eğer muhalif olursa, gayr-i meşrudur.
Yapılagelen, 
Olagelen. 
Usul,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ