Metamorfizmaya uğramış esas itibariyle kuvars, feldspat veya kaya parçalarından oluşmuş sert, koyu renkli bir kayaç ..


Grovak, 
İng. greywacke, gray stone.

Başkalaşmış bir hamur içinde, köşeli kuars, feldspat taneleri ve kayaç parçacıklarından oluşan sert, koyu renkli kayaçtır. Kuvarsit, feldspat veya kaya parçalarının çok köşeli kırıntılarından oluşmuş sert, koyu renkli bir kayadır. 
Kil ve silisten oluşan bir hamura sahiptir. Ancak dış hava şartları ve su  ile temas ettiğinde bozuşan bir türdür.Bir kısmıyla metamorfizmaya uğramış kil hamuru içerisinde, esas itibariyle kuvars, feldspat veya kaya parçalarının sivri köşeli tanelerinden yapılma sert, koyu renkli bir kayadır.


Avustralya`da yaşayan ve devekuşuna benzeyen, uçamayan bir kuş türü ...


Emu,
(Lat.Casuarus emeu),
(Fr. casaar).
Avustralya`da yaşayan ve devekuşuna benzeyen, uçamayan bir kuş türü.
Avustralya kıtasında türemiş uçma yeteneği olmayan bir kuş türü.  175-200 cm. boyunda, 40-60 kg. ağırlığında, büyük, güçlü ama uçamayan Avusturalya'nın en büyük kuşudur. Uçamayan bu kuş yüzer ve çok hızlı koşabilir. Uzun ve ince bacakları ve üç parmaklı ayakları sayesinde hızı saatte 65 km. kadar çıkmaktadır. Kahverenkli tüylüdür.

Meyve yiyerek beslenir. Yediği meyvelerin tohum ve çekirdeklerini taşıyarak üreme işine yardımcı olur. 

Gezip dolaştığı yerlerde yediği meyvelerin çekirdeklerini dışkısı ile bırakır. Böylece üreme işine yararlı olur. Büyük yeşil ve kara renkli yumurtaları vardır.  Aborijinlerin tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

Spesifik olarak bir sistem içindeki rastgelelilik ya da düzensizlik ölçüsü ...

Entropi,
İng. Entropy,
Frn. Entropie.
Düzensizlik,
Rastgelelilik,
Bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlikdir.
Spesifik olarak bir sistem içindeki rastgelelilik ya da düzensizlik ölçüsüdür.

Daha iyi tanımlaybilmek için yeni bir iskambil kağıtları destesini açın. Önce suitler (karo, maça, sinek, kupa) ve asdan papaza kadar sıralıdır. Ama hepsini karıştırdığında yani desteyi karıştırdığında aynı ilk duruma gelmesi için gerekli bir istatistik faaliyet gereklidir.
İşte bu halin tam olarak ne kadar düzensiz olduğu görülür. Ölçmenin ve sistemin düzelmesi için ortaya çıkablecek belli olasılıkları belirleme yolu entropidir. İlk olarak Yale Universitesi, Profesör J.Willard Gibbs bu kuramı bulmuştur.

Yönlendirilen bir haber kaynağının istatistik kurallarına göre haber içeriklerinin oranı.
Bir dizge içinde, devinim niceliği gibi kimi özelliklerin, moleküller arasında gelişigüzel dağılım olasılığına ilişkin düzensizlik ölçüsü. Entropi değişimi eşsıcaklık tersinir süreçlerde, dizgenin aldığı ısının salt sıcaklığa oranı ile gösterilir.
Herhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda yararlı enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması.
Entropi, hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayan durum fonksiyonudur.
Entropi, bilim adamlarının düzensizliği ölçmek için kullandığı bir niceliktir.

Uzayda bulunan gazlardan oluşan bulut, bulutsu yapı ...

Nebula,  (İng. nebula).   
Bulutsu,  
Bulut,  
Duman. 
Uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlardan oluşan bulutsu yapılar.
Göz bebeğine yerleşen duman biçiminde iz dokusu.  

Eski dilde kudret sahibi, güçlü, muktedir ..

Kadir, 
(Arapça,  قادر ).
Güçlü.
Çok güçlü.

Mukaddir. 
Muktedir. 
İktidarlı,
Güçlü, gücü yeter, 
Erkli ,
Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. 
Nihayetsiz kudret sahibi (kişi).
Bir işi yapmaya gücü yeten. 
Kudret sahibi ve herşeye kudreti yeten. 
Her şeye gücü yeten (Tanrı).

Kadir kelimesi Allah'ın adlarından biri olup değer, kıymet, itibar, kadife ve galakside bir yıldızın parlaklık bakımından derecelenmesi anlamında da kullanılmaktadır.

Mikhail Kalaşnikov tarafından tasarlanmış Rus yapımı makinalı tüfek ...

Biksi,
Bixi,
BKC,

Mikhail Kalaşnikov ,  (1919-2013).
Tam adı, Mihail Timofeyeviç Kalaşnikov,   
1919'da Altay Kray'daki Kuriya'da doğdu. 
SSCB' li general ve silah tasarımcısı.  
Silah tasarımcısı. 


Silahın özellikleri;
Ağırlığı: 8.99 kg
Silahın Uzunluğu 1,173 mm.
Namlu Uzunluğu 658 mm.
Namlu Çapı: 7.62
Mermi Türü: 7.62x54 mm R
Merminin çıkış hızı: 825 m/san
Atış değeri:  Dakikada 650 mermi, PKT serisinde dakikada 800 mermi.
Etkili menzil: 1 km. (600-800 m. mesafede öldürücüdür.) 
Şarjör: 250 mermi,

Mayon: 100, 200 veya 250 lik olabilmektedir. Mayon, makineli tüfeklerde kullanılan fişeklere takılan ve fişekleri birbirlerine bağlayan metal bağlantı parçalarıdır. Mayonlerle şerit biçiminde dizilmiş mermiler yığını elde edilir.

Bir tanımla, BKC olarak yazılan ama Biksi diye okunan uzun menzilli genel maksatlı Rus piyade silahı. Rus yapımı makinalı tüfek. Esasen ağır makinalı tüfek olarak askeri çevrelerde kullanılmaktadır. TSK'de de bu silah kullanılmaktadır. Ülkemizdeki biksi silahı PKMS türüdür. Silahın  PK - PM - PKS - PKMS gibi değişik versiyonları vardır. 1960 yılında tasarlanmış, 1965 yılında üretilmiş ve geliştirilmiştir. Halen üretimine devam edilmektedir. Bir çok ülkeye Rusya tarafından ihraç edilmektedir. Silah oldukça dayanıklı olup su altında bile çalıştığı rivayet edilir. Silah ana gövde, yay, gaz pistonu, kama, iğne, namlu, gaz borusu ve çatal ayağından oluşur. Çatal ayaklar yere sabitlenerek atış yapılır. Bu silahın zırh delici özelliği olduğundan terör grupları tarafından tercih edilir. Zor arazi şartlarının vazgeçilmez silahıdır.

Bozulma, değişim, biçim yitimi ...

Distorsiyon, 
(İng. distortion). 
Bozulma, 
Değişim, 
Tahrif,
Biçim yitimi,
Çarpılım, Çarpıtma.
Yamultma,
Resim bozulması,
Bükülme, Burkulma. 
Deformasyon durumu.
Bir cismin biçiminin değişimi.
Bir şeyin orijinal halinden eksilme, ekleme veya farklılaşma olgusunun genel adıdır.
Elektronikte sinyal bozulması anlamında da kullanılmaktadır.


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ