Görülen alemin ötesi ...

Mavera, (Arapça  ماورا ).
Öte, ötesinde.
Ahiret, öbür dünya.

Eski dilde, öte. 
Gaip,
Görülen alemin ötesi.
Bir şeyin arkadan gelen bölümü. 
Bir şeyin ötesinde bulunan.
Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar. 

Hemen herkesin aklına ilk gelen maveraünnehir kelimesi gelir. Burada nehrin ötesi anlamında kullanılmıştır. Esasen Amu Derya (Ceyhun) ile Siri Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan tarihi bölgeye denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ