Eski dilde kudret sahibi, güçlü, muktedir ..

Kadir, 
(Arapça,  قادر ).
Güçlü.
Çok güçlü.

Mukaddir. 
Muktedir. 
İktidarlı,
Güçlü, gücü yeter, 
Erkli ,
Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. 
Nihayetsiz kudret sahibi (kişi).
Bir işi yapmaya gücü yeten. 
Kudret sahibi ve herşeye kudreti yeten. 
Her şeye gücü yeten (Tanrı).

Kadir kelimesi Allah'ın adlarından biri olup değer, kıymet, itibar, kadife ve galakside bir yıldızın parlaklık bakımından derecelenmesi anlamında da kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ