Bozulma, değişim, biçim yitimi ...

Distorsiyon, 
(İng. distortion). 
Bozulma, 
Değişim, 
Tahrif,
Biçim yitimi,
Çarpılım, Çarpıtma.
Yamultma,
Resim bozulması,
Bükülme, Burkulma. 
Deformasyon durumu.
Bir cismin biçiminin değişimi.
Bir şeyin orijinal halinden eksilme, ekleme veya farklılaşma olgusunun genel adıdır.
Elektronikte sinyal bozulması anlamında da kullanılmaktadır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ