Artırma ile satış ...


Mezat,(Arapça).
Müzayede, 
İhale, 
Ziyadeşeleştirme,
Üsterme,

Artırma ile satış.
Açık arttırma Arapça müzayede ( مزایده ).
Açık artırma ile satış.
Açık artırma ile satış yapılan yer.
Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. 
İngilizce açık artırma  terimi "auction"  terimi ile karşılanmaktadır. Ama türkçede aynı terimin tam karşılığı mübayaa sözcüğü kapsam dışı tutulur ise mezat, müzayede, ihale, açık artırma kelimeleri ile karşılık bulur.

Mezat, taşınır veya taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. İki türlü bu mezat işi yapılmaktadır. Birinci durumda ki buna geleneksel metod diyoruz alıcıların birbirini izleyen artırma teklifleri mezatı yöneten tarafından en yüksek bedele ulaşması yoluyla olanıdır. Diğer yöntemde ise tam tersine ki bu metoda Hollanda tipi diyoruz. Satıcı mal için önerdiği bedeli giderek azaltarak her alıcının kabul ettiği bedele malı satar. Eğer bedel çok düşük ise malını satıştan çekebilir. Kamu kurumlarının malzeme alımlarında açık eksiltmeye dayanan uygulma ise mubayaa' dır.

Bir mal müzayede ile satılacaksa kapalı zarf ya da açık arttırma ile olmak iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihale edilir.

Esasen, müzayede, açık artırma, mezat,  ihale kelimeleri eş anlamlı olmakla beraber farklı algılanmaktadır. 

Günümüzde kullanılan kelimelere göre anlamları şöyle ifade etmek daha faydalı olacaktır.;

Mezat, balık, canlı hayvan, sebze, meyve, çiçek, tahıl alım satımı sırasında kullanım alanı bulur.  Müzayede ve açık artırma sözcükleri ise antika eşya, sanat eseri, mücevher alım satımı için kullanılır.  

Bir Mandalina Cinsi ...

Okitsu,
Eylül ayı başında olgunlaşan bir mandalina cinsidir.

Mandalina cinsleri;
Ankor,
Dancy, 
Encore, 
Fremont - Fremond, 
Fortune, 
Fairchild ,
Kara,  
Klausellina,   
King, 
Kinnow,  
Klemantin - Clemantin, 
Lee,

Mineola - Minneola (Tangelo türü Greyfurt-mandalina melezi),  
Marisol,  
Monreal,
Nova, 
Ovari - Owari, 

Okitsu,  
Ortanik - Ortanique (Tangor familyasından), 
Orlando,
Robinson,
Satsuma (Rize Mandalinası)
Suntina,
Sunburst,
Topaz, 
Vinola,
Yerli.  

Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları ...

Apron,
Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları .
Hava alanında uçakların parklandırılmaları, akaryakıt ikmalleri, yolcu, yük, posta, kargo, bakım, ikmal, indirme ve bindirme işlerinin yapılması için uçuşu olmayan uçakların bekleme alanlarına apron denir.  

Başka bir tarifle uçakların yolcu aldıkları ve bindirdikleri geniş alana havacılık dilinde apron adı verilir. 
Apron, havaalanlarında uçakların park pozisyonlarını aldıkları, yakıt aldıkları ve uçaklara yüklemenin yapıldığı alanlardır. 

Apronlar halka açık alanlar değillerdir. Giriş için özel izin gerektirmektedir. Bu izinler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Apronda sigara içmek, alev alabilecek ya da kıvılcım çıkarabilecek malzeme ve ekipman taşımak, izinsiz giriş yapmak ve reflektörlü yelek gibi gerekli önlemleri almadan dolaşmak kesinlikle yasaktır. Apron, hava alanlarında uçakların uçuşa hazırlanmasına, manevra yapmasına, yolcuların inip binmesine yarayan, uçuş pistiyle hava alanı binası ve yapıları arasındaki düz ve sert yüzeyli alanlardır.


Apron kelimesinin kullanılan diğer anlamları;
Önlük, göğüslük, önlük gibi kullanılan şey, 
Peştamal.
Tiyatro sahnesinin ön kısmı.
Hangarın önündeki beton saha.
Makinelerin üzerindeki koruyucu metal kapaklar.
Kayışlı taşıyıcı.
Buzul eteği.
Örtü Göğüslük, önlük, 
Koruyucu kapak, rüzgarlık.
Kayışlı taşıyıcı.

Eski dilde uyanık, tetikte, sak ...

Müteyakkız,
Arapça müteyakkız ( متيقظ ).
İng. Awake.
Teyakkuz durumunda olan. 
Eski dilde teyakkuz (Arapça,  تيقظ ), uyanıklık demektir. 
İhtiyatlı,
Gözü açık,

Uyanık, bidar.
Basiretli.
Tetikte, 
Sak.
Uykusu hafif.
Gözü açık olan,
Eski dilde uyanık, tetikte, sak.
Çabuk duyan. 
Ölçülü davranma.
Sakınma, 
Sakıntı, 
Tedbirli.

Gözün saydam tabakasına yerleştirilen mercek ...

Lens, ( İng. lens).
İngilizce cam anlamındadır.
Kontak lens. 
Mercek.

Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek.


Lensler, gözün saydam tabakasına, dış yüzeyine yerleştirilebilen, kırma kusurlarını düzeltme veya bazı göz hastalıklarını tedavi edici amaçlarla kullanılabilen protez ekipmanlar olup Kontak Lens olarak bilinir.  Çok popüler olan renkli lenslerdir. Göz rengini değiştirdiği gibi görme bozukluğunu da düzelten çeşitleri mevcut olup tercihe şayandır.

Lensler genellikle uygun olursa kozmetik gereklilik olarak gözlükler yerine kullanılmıştır. Ancak faydalı yanları olduğu kadar zararlı yönlerininde olduğu unutlmamalıdır.  İlk olarak 1978 yılında üretilen gaz geçirgen lensler, sert lensler ve yumuşak lensler olmak üzere iki tiptir.  Daha sonra 1980 yılında silikon lensler yapılmaya başlanmıştır. 


Bir tür küçük çömleğe ve bu çömleğe bastırılarak yapılan peynire verilen ad ...

Küpecik, 
Küpecük, (Çankırı yöresine özgü).
Carra, (Adana yöresine özgü).

Küp, 
Çömlek,
Küp Peyniri,
Küpecik peyniri ,
 

Çömlek ile küp arası büyüklükte küplere kürecik adı verilir. Çömlekden Büyük, Küpden Küçük topraktan yapılmış çömlek. İç anadolunun bazı yörelerinde Küpecük  denir.

Küçük küp, çömlek, kazan. 
 

Kışlık peynirler salamura ya da küplere, basılarak kış için soğuk yerlerde saklanır. Kalıplar halindeki taze koyun veya inek peyniri, bez torbalara konur. Üzerine bir ağırlık (taş) ile iki gün baskı yapılarak süzüldükten sonra çömlek veya küplere basılarak saklanır. Peynir suyu süzülür. Süzülen bu suya penir alt suyu denir ve ekmek yapımında kullanılır. Suyu süzülen taze peynir, ufalanıp, tuzlanarak  bir bez, tülbent içinde bir gün bekletilir. Sonra üzerine çörek otu atarak bu küpecik veya küp veya çömlek veya carralara basılır. Küpecik, Çömlek, Küp, Küpecük, Carra gibi topraktan, kil malzemeden yapılmış çömleklerde bu peynirler saklanır. Basılan peynirin üstüne tuz serilir. Küpecik, küp veya çömlek ağzı az bir un ile hazırlanan sert bir hamurla veya donmuş yağ ile kapatılarak mağaralarda veya evlerin zemin katında, hazırlanan nemli kumlara gömülerek iki-üç ay saklanır.

Zamanı gelince açılarak yıkanıp afiyetle yenir.

Liste başı olmuş hafif müzik şarkısı ...

Hit, (İng. hit).
Top.
Liste başı.
Liste başı olmuş hafif müzik şarkısı.
En çok beğenilen.
Herhangi bir seçimde, listenin ilk sırasında olan ad.
En çok beğenilen, en çok tutulan kitap, şarkı vb., hit .Devekuşu sürüsüne de Hit denir. 

Yeni Zelanda'da etkin bir yanardağ ...


Ruapehu,  
Ruapehu Yanardağı,
Mount Tongariro, 
White Island, (Whakaari Volkanı).

Yüzüklerin Efendisi adlı filmde "Ölüm Dağı" ismiyle kullanılan yanardağ, Ruapehu'dur.
Ruapehu yanardağı, bir stratovolkan plup Yeni Zelanda'nın en aktif volkanlarından birisidir. En son 2007 yılında tehlike yaratmıştır. Volkanda aktif havalandırma, geniş zirve bölgesinde yer alan Krater Gölü ile olmaktadır. 
Sık ama hafif, orta patlamalı püskürmeler Krater Gölünde olmuştur. Zirve krater gölünden phreatic patlamalar sonucu üretilen Lahars üst yamacında bir kayak alanına ve alt nehir vadileri için bir tehlike yaratmaktadır.

Üzerine yazı yazmak için hazırlanan deri ...

Tirşe,  
Rak,  
Parşömen.
Ak Deri, 

Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi.  
Tabaklanmış ceylan derisi, Rak.  

Parşömen,
(Frn. parchment, parchment, Alm. Pergament), 
üzerine yazı yazmak ve resim yapmak için hazırlanmış hayvan derisine denir. M.Ö. İkinci yüzyılda Bergama, (Pergamus) şehrinde keşfedildiği rivayet olunur. Latince Charta Pergamena kelimesinden, Bergama kağıdı anlamında dünyaya parşömen olarak yayılmıştır. Daha önceleri papirus kağıdı yazı yazmak için kullanılırdı. Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deriye  tirşe de denir. Bugün olduğu gibi et için kesilen hayvan derileri bu amaçla kullanılmıştır. Yazı yazmak için deri elde edilmesi için bir hayvan kesilmemiştir. Genellikle oğlak, koyun, keçi,(Keçi derisi, bendir) dana, ceylan (en makbul olanı), eşek, balık, deve gibi çok çeşitli hayvan derisinden parşömen yapılmıştır.  Deri kirece yatırılarak kıllarından temizlenir. Fazla et ve yağları alındıktan sonra gerilerek güneşte kurutulurak aşındırıcı sert taş gibi uygun malzemeler ile zımparalanarak pürüzleri giderilir. Papirüs denilen yapraklardan daha dayanıklı olan bu derinin orijinal dokusu yazı yazmak için en uygun durumda olur. Kaliteli bir parşömen üzerinden uzun yıllarda geçse aynı kalitede görevini sağlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ