Güçsüz düşmek, yorulmak...

Farımak,
Argın,
Güçsüz düşmek, yorulmak.
Eskimek, yıpranmak.
Vazgeçmek, usanmak,

Halk dilinde Kocamak, yaşlanmak, ihtiyarlamak.

Meksika duvar resminin üç büyük ustasından biri ...

Orozco,
Jose Clemente Orozco
Rivera, 
Diego Rivera,
Siqueiros.
David Alfaro  Siqueiros Michelangelo,
Meksika duvar resminin üç büyük ustası.


Kıyamet günü (Sistine Chapel, Vatican City, 1536-1541) Michelangelo ; Duvar resmi, eski çağlardan beri ‘fresk’ (fresco) tekniği ile uygulanmış ve  duvar resmi formunda oluşturulmuştur. Modern çağda sokak sanatının öncü rolünü almıştır. Gerçeküstücü duvar resimleriyle sesini duyuran ve büyük ilgi uyandıran Üç Büyükler  (Los Tres Grandes) Diego Rivera, Jose Clemente Orozco ve David Alfaro Siqueiros adlı Meksikalı mural sanatçılarıdır. 
Mural, İngilizce, mural Duvara ait olan, duvarsal 

Kepek, tuz ve su karıştırılarak yapılan hayvan yemi...

Lahmi,
Kepek, tuz ve su karıştırılarak yapılan hayvan yemi.
İneklere verilen yemek.
Mısır ile karışık lahana yemeği. 
Kepek, tuz ve su karıştırarak yapılan hayvan yemi, yal.

Aşbar,
Kepek ve ot gibi şeyler karıştırılıp ıslatılarak hazırlanan hayvan yemi.

Türkçenin, “Karahanlıca” da denilen bir lehçesi...

Hakaniye,
Harezmce,
Karahanlıca,

Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. 
Kaşgarlı Mahmud Uygur şehirlerine varıncaya dek, Ertiş, Ila, Yamar, Etil ırmakları boyunca oturan halkın dili doğru Türkçedir. Bunların en açık ve en tatlısı Hakaniye-Hakanlılar ülkesi halkının dilidir.

Türk Dilinin Ağızları (Şiveleri);
Altay, Afşar, Atrahan 
Balkar (Malkar),  Başkırt ,Beltir,
Gagavuz,
Hamse, Halaç,  Horasani Karayi,
İrtiş,  
Kacar, Kaç, Kamasin, Kaşkay,  Kumuk, Karaçay, Karagas, Karakalpak, Kazak , Kızıl, Koybal, 
Karaçorlu, Karadağlı, Karapapak, Kırgız, Kengerlu, Kundur, Kumandı, Kırım 
Karayim,
Lebed,
Nogay,  
Özbek 
Sagay, Soyan
Şahseven, Şor,
Telengit, Teleüt, Tuba, Tobol,
Uygur,

Kültür ...

Hars,
Hars (Arapça, حرث ), kültür.
Ekin.
Kültür,
Fr. culture, İng. culture.
İrfan.
Bilme.
Ferheng.
Maarif.


Tarihsel, toplumsal gelişme sürecinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerleri ve bunları yaratan, sonraki nesillere ileten, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğini gösteren araçların bütününe kültür denir. Kısaca toplum ve halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi kültürdür.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ