Zararlılarla savaşta kullanılan öldürücülerin genel adı ...

Pestisit,
İng. pesticide.
Zararlılarla savaşta kullanılan öldürücülerin genel adı. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, anti mikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. 
Bitki ve hayvanları zararlılardan korumak için mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ilaçlar, böcek zehri. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Canlı veya cansız maddeler üzerinde yaşayan ve besin maddelerinin üretimi, hazırlanması, depolanması veya tüketilmesi sırasında onların besin değeri ve kalitelerini azaltarak veya bozulmalarına sebep olarak etkisini gösteren her türlü böcek, kemirici, yabani ot, mantar, parazit vb. canlılara verilen ortak ad.

Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir.  Son dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, lösemi ve karaciğer kanserinin pestisit alımıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir.


Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da, insanlar için zararlıdır. Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılmaları sonucunda insanlarda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olurlar. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde birçok genetik hasarın yanı sıra karaciğer, böbrek ve kaslarda bozukluklar görülmüştür. 
Pestisitlerin Sınıflandırılması;
Etkiledikleri  canlı türlerine ve kullanım alanlarına göre

  • İnsektisitler:    Böcekleri öldürenler
  • Rodendisitler: Kemiricileri öldürenler
  • Fungusitler:    Mantarları öldürenler
  • Bakterisitler:   Bakterileri öldürenler
  • Mitisitler:        Keneleri öldürenler
  • Larvasitler:     Larvaları öldürenler
  • Nematositler: Solucanları öldürenler
  • Akarisitler:     Örümcekleri öldürenler
  • Mollusitler:    Salyangozları öldürenler
  • Herbisitler:     Yabancı otları öldürenler

Pestisit formülasyonları;
EC  (Emülsiyon Konsantre):
WP (Islanabilir toz) :
EW ( Suda yağ emülsiyonu): 
EW formülasyonları,
SC (Suspansiyon Konsantre)
CS (Kapsül Süspansiyon)
SE (Suspoemülsiyon)
ME (Mikro Emülsiyon)
WG (Suda dağılan Granül)
DT  (Suda dağılan Tablet)
SL (Solubl Likit)
OD (Oil Dispersiyon)

Halk sağlığı amacıyla kullanılacak bir pestisitin ideal nitelikleri şöyle sıralanabilir:
Hedef canlıya spesifik olarak toksik olmalıdır. İnsanlara zarar vermemelidir. Ucuz olmalıdır. Kolay uygulanabilmelidir. Yanıcı olmamalıdır. Korozif olmamalıdır. Patlayıcı olmamalıdır. Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidirBoyayıcı etkisi olmamalıdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ