Gerekli, lüzumlu ...

Becit,
Vacip, 
Mukteza, 
Zaruri,
Gerekli, lüzumlu.
Lüzumlu, gerekli, önemli, acele.

Becit, 

Becid  
Arapça,  ﺑﺠﺪ
Türk ve halk ağzı. 
Ciddi, önemli.

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ