Hastalıklı, sakat ...

Sökel,
Halk dilinde, sökel.
İng. sokelee.
Güçsüz, düşkün. 
Sakat (kimse).
Alil, Arapça, alil, (ﻋﻠﻴﻞ). 

Eski dilde, Hastalıklı, sakat.
Araz,
Dert,
Maraz, Maraza, Mutal.
Çor, İllet,
Sökellik,
Sayrılık,

Yarım,
Zort,

Salgın hastalıklar için;
Kırgan,(Gıran, gırgan),
Kırgın,
Salım,
Orta ağrısı,

Bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar için;
Gezargi, Gezen, Sepici, Tırnık,

Uzun süren hastalıklar için;
Ingıraz, Karaağrı

Hafif hastalıklar için;
Mırıngırın, sözcükleri kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ