Svaziland’ın para birimi...


Lilangeni,  
Svaziland Lilangenisi, SZL  Svaziland para birimidir.  
Svaziland lilangenisi kodu SZL.  Svaziland lilangenisi sembolü; L  Svaziland Lilangenisi, 100 cents birimine bölünür. 


Svaziland,
eSwatini,
Esvatini Krallığı,
Swati: Umbuso weSwatini, İngilizce: Kingdom of Eswatini
Svaziland Krallığı.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Mozambik ve Güney Afrika ile sınırı vardır. 

Ülke ve halkı, adını 19. yüzyılda hüküm süren Kral II. Mswati'den almaktadır. Birleşik Krallık'tan 6 Eylül 1968 yılında bağımsızlığını elde etmiş. Ancak 19 Nisan 2018 yılında Kral III. Mswati, ülkenin adını eSwatini Krallığı olarak değiştirdi. Kral bu kararın özellikle ülkesinin yurt dışında Switzerland (İsviçre) olarak telafuz edilmesi ve bu ülke ile karıştırılması olduğunu açıklamış ve bu yüzden Svazilerin yurdu anlamına gelen ve son birkaç yıldır yaptığı konuşmalarda kullandığı eSwatini ismini ülkenin yeni ismi olarak belirlemiştir. Svaziland'da birçok kişi insan anlamında, Ngwane ismini kullanmaktadır.

Svaziland, mutlak monarşi ile yönetilmektedir. Svaziland'da kabile reisleri tarafından yönetilen 40 ilçeden oluşuyor. Afrika kıtasının en küçük ülkelerinden biridir.  

Başkenti, Mbabane. 
İdari başkent, Lobamba. 
Önemli şehirleri; 
Mbabane, Lobamba, Manzini, Hhohho, Mbabane, 
Lubombo, Manzini, Shiselweni, Nhlangano.

İngilizce ve Swati dili resmi dil olarak kullanılır.
Para birimi olarak Lilangeni ve Güney Afrika randı kullanılır.
Svaziland ile Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Afrika müziğine özgü, bir tür ksilofon ...

Balafon,
Perküsyon,
Marimba,
Afrika müziğine özgü, bir tür ksilofon.
Ağaç gövdelerinden yapılan bir tür ksilofon.
Amadinda, 
African Xylophone,
Akadinda,
Balafon,
Embaire - Entaara
,

Balafon,
Melodik melodileri çalabilen ve genellikle 16 ila 27 tuşa sahip ksilofon veya vurmalı idiophone türü. 

XII. yüzyıldan beri Afrika'da kullanılan bu ekipman ilk Mali'de ortaya çıktı.

Yayın balığına verilen bir başka ad ...

Eten,
Gelebicin,
Galyanos,
Gılyanus,
Yılanus, 
Çılpık, 
Kelebek, 
Atbalığı,
Su aygırı.
Karabalık,
Ağzıbüyük,
Bıyıklı,


Şaput, (Fırat ve Dicle ırmaklarında yaşayan yayınbalığına Şaput denir.)Yabancı kaynaklarda;
Wells,  Wels catfish,
Catfish, European catfish, Danube catfish,
Som isimleri ile bilinir.

Yayın balığı;
Pulsuz, büyük ağızlı ırmak balığıdır.  Vücut yapıları uzun ve az kısa, genelde yuvarlakça, silindirik ve kalın yapılıdırlar. Büyük yassı ve geniş başlı, geniş ağızlı, pulsuz, pütürsüz ve yumuşak bir deriye sahip, kulakları ile yüzme kesesi arasında çifte kemik zinciri bulunan, bir kemikli balıktır. Üst çenesinde dört kısa, alt çenesinde 4 uzun bıyık vardır. 

Gözleri birbirinden uzak ve küçüktür. Kuyruk yüzgeci yuvarlak, sırt yüzgeci küçüktür. Derin suları sever, ağır hareket eder. Kemikli balıkların en büyüğüdür. Türkiye'de Kızılırmak, Yeşilırmak, Meriç, Menderes, Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle, Sakarya nehirlerinde ve daha küçük sularda bulunur ayrıca derin doğal göller ve baraj göllerinde de vardır.

Vücutları genel olarak pulsuz ve bazılarında pula benzeyen kemiğimsi sert plakalar bulunur. Bıyık yayınların en belirgin özelliklerinden biridir. Ağızda sıralar halinde dizilmiş ince pek çok diş bulunur. Beslenme alışkanlıkları türe göre farklılık gösterir. Bazı türleri bitkisel gıdalar, bazıları ise canlı balıklarla beslenir. Genel olarak dip balıklarıdırlar ve su dibinde yaşar.

Yayın balığının , ülkemizde Avrupa yayın balığı yada bayağı yayın balığı (Silurus glanis) ve mezopotamya yayın balığı (Silurus triostegus) olmak üzere iki türü bulunur.


Yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınması ...

İçtihat,
İçtihad,
İctihad.
Arapça, içtihat, اجتهاد
Kanaat,
Yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. 
Eskidilde içtihat, görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış.

Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. 

Gayret etmek. 
Çalışmak.
Anlayış.
Kanaat.
Çabalama,
Görüş bildirme.


Bir yön tarifinin yatay bileşeni ...

Azimut,
Arapça, yön demektir.
Arapça,  السمت‏‎
Arapça, azimut, as-samt, yön demek.
İng. Azimuth,
Yön açısı,
Semt açısı.
Azimut bir yön tarifinin yatay bileşenidir.


Azimut, Ufuk açısı olarak da bilinir.
Azimut kavramı gündelik kullanımda daha çok ufki pusula yönü anlamında kullanılır.
Azimut, küresel koordinat sisteminde açısal bir ölçümdür. 
Ufuk çevresinde saat yönüne doğru ölçülür.
Azimut, Astronomi ve jeodezi biliminde kuzeyden doğuya doğru, yerölçümde güneyden batıya doğru ölçülür. Genellikle açı derecesi cinsinden belirtilir. 

Astronomide yıldızın bulunduğu göksel meridyenin ufuk düzleminde kestiği noktanın Kuzey kutup noktası ile yaptığı açıdır.

Çamaşır leğeni ...

Teşt,
Çamaşır leğeni.
Teşt, Farsça, اختبار
Tekne, teşin, leğen, kap.  
Farsça, Taşt 
Halk dilinde, Çamaşır leğeni, 
Teşt, Leğen.
Büyük leğen.
Çamaşır yıkama leğeni


Farsça taşt, leğen.     
Büyük çamaşır leğeni,
Hamur leğeni,
Güğüm, leğen, helke.

"Egzama" da denen deri hastalığı ...

Mayasıl,
Egzama, 
Eczema,
Tende kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama vb. doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama.
Mayasıl diye bilinen egzama, derinin sulanması ile meydana gelen bir iltihaptır. 


Tıp dilinde; 
Erythema pernio denir. 
Kaşıntı ve kızartı ile ortaya çıkar. 
Vücudun hemen hemen her yerinde görülebilir ve bulundukları yere göre isimlendirilirler.

Egzama deride kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, sulu kabarcıkları olan tehlikeli olmayan ancak kötü görünüşlü ve rahatsız edici iltihaplı bir hastalıktır. Egzama hastalığı mayasıl olarakta bilinir ve pek çok bitki egzama tedavisinde kullanılmaktadır.

Zamanından daha geç doğan kuzu ya da oğlak...

Emlik,
Zamanından daha geç doğan kuzu ya da oğlak.
Mevsimsiz doğan kuzu.
Zamanından sonra kuzulayan koyun.
Süt emmekte olan insan ya da hayvan yavrusu.
Körpe kuzu ve oğlak.
Yeni doğmuş koyun yavrusu.
Anası ölmüş kuzu.
Keçilerin doğurdukları ilk yavru.
Yazın doğmuş koyun yavrusu.


İyi yetişmesi için analarından süt alınmayan koyun ve keçi yavruları.
Özel bir şekilde beslenen koyun ya da keçi.
Yoksul bir ailenin geçimine yarayan sağmal hayvan.
Halk dilinde, emme döneminde olan çocuk için de emlik tabiri kullanılır.

Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad ...

Güllabici,
Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad.
İngilizce, Konuşma Diliyle flatterer, coaxer.
Deli güllabicisi.
Akıl hastanelerindeki gardiyan.
Zorla deli gömleği giydirmekle yükümlü adam.
Psikopoz, Akıl hastalıklarıyla ilgili hekimlik koluna denir.


Akliye, Akıl hastalıkları, akliye kelimesiyle genellenmiştir.
Akıl hastanelerine, Tımarhane denir.
Farsça, Timarhane,  تيمارخانه ,  akıl hastanesidir.

Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar.

Eskiden, akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bu gardiyanlara Güllabici denir. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da aynı anlama gelen mecazi anlamda güllabici denilirdi.

Akıl hastanelerindeki hademe, güllabici, 
Akıl hastanesi hademesi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ