Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad ...

Güllabici,
Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad.
İngilizce, Konuşma Diliyle flatterer, coaxer.
Deli güllabicisi.
Akıl hastanelerindeki gardiyan.
Zorla deli gömleği giydirmekle yükümlü adam.
Psikopoz, Akıl hastalıklarıyla ilgili hekimlik koluna denir.


Akliye, Akıl hastalıkları, akliye kelimesiyle genellenmiştir.
Akıl hastanelerine, Tımarhane denir.
Farsça, Timarhane,  تيمارخانه ,  akıl hastanesidir.

Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar.

Eskiden, akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bu gardiyanlara Güllabici denir. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da aynı anlama gelen mecazi anlamda güllabici denilirdi.

Akıl hastanelerindeki hademe, güllabici, 
Akıl hastanesi hademesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ