Belli bir işe gücü yetmeyen, aciz ...

Eksin,
Ekzin,
Belli bir işe gücü yetmeyen, aciz.
İhtiyar.
Yaşlılık ya da şiddetli bir hastalık nedeniyle bunamış (kimse).
Emekli, mütekaid. Arapça,  متقاعد 
Arapça, tekaüd,  تقاعد .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ