Yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınması ...

İçtihat,
İçtihad,
İctihad.
Kanaat,
Yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. 
Eskidilde içtihat, görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış.

Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. 

Gayret etmek. 
Çalışmak.
Anlayış.
Kanaat.
Çabalama,
Görüş bildirme.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ