Bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatı...

İstiare,
Eğretileme,
Bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatı.

Benzetme sanatının temel ögelerinden benzeyen ve benzetilenden sadece birinin kullanılmasıyla yapılan benzetmeye istiare denir. İstiare, başka bir deyişle, bir şeyi kendi adının dışında türlü yönlerden benzediği başka bir şeyin adıyla anma sanatıdır. Yani istiare hem bir benzetme hem de mecaz sanatıdır.

Benzetme ögelerinden yalnızca benzetilenle yapılan istiare'ye açık istiare denir.
Benzetme ögelerinden sadece benzeyenin bulunduğu benzetme sanatına kapalı istiare denir.
Benzetmenin temel ögelerinden yalnız biriyle, çok sayıda benzerlikleri sıralayarak yapılan istiare'ye yaygın istiare denir.

Teşbih,
Benzetme,
Aralarında türlü yönlerden benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından güçsüz durumda olanı daha üstün olana benzetmektir. 

Teşbihi beliğ, 
Güzel benzetme,
Sadece benzeyen ve benzetilen ögelerle yapılan benzetmedir. 

Yaygın benzetme,
Benzeyenle benzetilen arasındaki birden çok özelliklerin sıralanmasıyla yapılan benzetmedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ