Osmanlıların ilk döneminde Söğüt ilçesine verilen ad ...

Safsaf,
Beldet-Us Safsaf,
Bid,
Hit-ta-i Bid(Farsça)
İtea,
Thebasion,
Sebasiyon,
Söğüt'ün Bizans dönemindeki ismi Thebasion veya Sebasiyon' dur. Söğüt Beldet'us Safsaf şeklinde isimlendirilmiştir. 

Aynı şekilde Farsça kaynaklarda da Hıtta-i Bid şeklinde anılmıştır. Safsaf ve Bid kelimeleri söğüt ağacı anlamındadır. Osmanlı kaynaklarda ve günümüzde bu kelimelerin Türkçe karşılığı olan Söğüdcük, Söğütçük, Söğütlü Saraycık, Söğüd ve Söğüt olarak bilinmektedir.

Söğüt,
Thebasion,
Sebasiyon,
İtea,
Bilecik ilinin bir ilçesidir. 
Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti.
1231 yılında Thebasion olarak bilinir.
Söğüt İlçesi, Eski Türk kaynaklarında kasabanın adı Söğütçük olarak geçer.
1230 yılında, Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat I, Celaleddin Harizmşah’a karşı Yassıçeme savaşında kendisine yardım eden Ertuğrul Beye, Söğüt’ü yurtluk olarak verdi. Daha sonra Ertuğrul Beyin oğlu Osman Bey, Osmanlı devletinin temelini burada attı. Babası Ertuğrul Beyin türbesi Söğüt’tedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ