Suudi Arabistan'a özgü geleneksel kılıç dansı ...

Arda,
Arapça,  زيادة
Kılıç dansı,
Suudi Arabistan'a özgü kılıç dansı ,
Hükümdar veya kumandan asası.
Vaktiyle bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek.


Arap erkeklerin icra ettiği geleneksel bir oyundur.
Davul ve şarkılarla icra edilen bu kültürel oyun, günümüzde düğünler ve çeşitli kutlamalarda sergileniyor.

Kılıç dansı geleneksel olarak bir çok ülkede yapılmaktadır. Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu, Pakistan, Hindistan, Çin, Kore, İskoçya ve Japonya’da da kılıç dansları var. Suudi Arabistan'a da özgü kılıç dansı vardır. Büyük tören ve kutlamalarda yapılır. Devletin en üst kademesi, krallar ve prensler de bu dansı icra eder. hatta Tramp da ..

Arap Kılıç Dansı

Gürbüz, güçlü, sağlam ...

Oğuz,
Fr. Vigourex,
Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.
Doğru, sağlam, güçlü, genç.
Gürbüz,
Yavuz,
Sağlam,
Güçlü ve iyi gelişmiş.
Zirek, zeki.
Kuvvetli, önemli.
Sağlam, gürbüz, güçlü, iyi yürekli, iyi arkadaş, dost,
Hun imparatoru oğuz han’ın adından.

Doğurganlığın sembolü olduğuna inanılan küçük heykel ...

Willendorf
Willendorf Venüsü,
Doğurganlığın sembolü olduğuna inanılır. Tarih öncesi çağlarda dünya çapında en popüler ve bilinen bir kadın temsilidir.Yontma Taş Çağına ait olan Willendorf Venüsü heykeli, tarih öncesi çağın en önemli eserleri arasında gösteriliyor.

XX. yüzyılın başında 1908 yılındademiryolu inşaatı sırasında, Avusturya'nın Wachau'da Willendorf kentinde bulunmuştur. Buna izafeten Willendorf Venüsü olarak isimlendirilmiştir. Bu venüs heykelinin boyu 11 cm ve oolitik kireçtaşından yapılmıştır. Heykel dalgalı bir saç stili, büyük göğüsleri, dikkat çekici bir venüs tepesi (mons pubis) ve geniş kalçaları olan yüzü olmayan çıplak bir kadın figürünü temsil eder. MÖ 25.000 yıllarında yapılan bu sanat eseri Viyana Ulusal Tarih Müzesindedir.

At yarışlarında, binicilerin kilosunu tamamlamak için eyer ya da teyelti içine konan kurşun levhalar ...


Madraba,
At yarışlarında, binicilerin kilosunu tamamlamak için eyer ya da teyelti içine konan kurşun levhalar.
At yarışları ve konkur hipiklerde, binicilerin kilosunu tamamlamak için eyer ya da teyelti (eyer altı çul) içine konan kurşun levhalar.


Konkur hipiklerde binicilerin kilosunu tamamlamaları için kullanılan, teğelti içine yerleştirilen metal plakalar.

Konkur hipik, 
Fransızca: concours hippique.
Atlarla yapılan binicilikte engel atlama.

Teyelti, 
Eyer altı çul  demektir.

İng. jockey,
Cokey,
Jokey,
Yarış atları binicisi, 
At yarışları binicilerine verilen ad, Cokey.
Yarış atlarına binen, yetenekleri bu amaca göre geliştirilmiş kimse.
At yarışlarında 50 veya daha fazla yarış kazanan deneyimli binici.

Yasada, örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç....

İctihad,
İçtihad,
Arapça, اجتهاد
Görüş,
Kanaat,
Kavrayış,
Çalışma,
Çabalama,
Anlayış.

Yasada, örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç.
Fıkıh bilgininin bir konu ile ilgili olarak İslam hukukunun temel kaynakları üzerinde derinlemesine yaptığı çalışmalar, araştırmalar sonucu elde ettiği kesin görüş ve kanaatidir.

Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış.
Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak.
Gayret etmek.
Çalışmak.
Anlayış.
Kanaat.

Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen, XVI. Osmanlı padişahı ...

Genç Osman,
II. Osman,
Osman Çelebi,
XVI. Osmanlı padişahı, 95. İslam halifesi,
Farisi,
Divan edebiyatındaki mahlası Farisi'dir.
(3 Kasım 1604, İstanbul - 20 Mayıs 1622, İstanbul)
En genç ölen Osmanlı padişahı.
Boğularak ve işkence edilerek öldürülen ilk Padişah,

Genç Osman'ın babası I. Ahmed ve annesi Yunan kökenli Mahfiruz Hatice Sultandır. Babası 1617 yılında vefat edince tahta geçmesi gerekiyordu. Ancak babasının uyguladığı ekber ve erşed sisteminden dolayı hanedanın en büyük yaştaki üyesi olarak II. Osman'ın kafadan rahatsız amcası padişah olur. Osmanlı devletinde bu sistemin uygulanmasına I.Ahmet ile başlandı. Bu sisteme göre en yaşlı ve en olgun hanedan üyesi tahta çıkar.  

Sultan III. Mehmet'in oğlu olan I. Mustafa (d. 1591 Manisa – ö. 1639 İstanbul), XV. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan ilk padişahdır. Genç Osman'dan önce ve sonra olmak üzere iki defa padişahlık yapmıştır. I. Mustafa devlet işleri ile ilgilenmediğini söyleyerek saltanatı kabul etmedi. Nitekim tahta çıktıktan 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü tahttan indirildi, yerine henüz 14 yaşında olan II. Osman geçirilir. 

II. Osman, Şeyhülislam Esad Efendinin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlendi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirdi. Şeyhülislamın yetkileri kaldırdı. II.Osman padişah olduğunda, I. Mustafa'nın tahta geçirilmesine karışan ve İran seferinde olan sadrazam Damat Halil Paşa'yı azleder. Yeni iyi bir sadrazam bulamaz. Ancak yenilik taraftarı olmayanlar ve yetkileri elinden alınan bazı kişilerin tahrikleriyle yeniçeriler isyan eder. 19 Mayıs 1622'de ayaklanma olur. II. Osman tahttan indirilir. Sultan Mustafa’nın yeniden ikinci defa tahta çıkar. II. Osman iyi bir terbiye ve tahsil görmüş. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. 


İsyancılar II. Osman'ı  yakalarlar. Yedikule Zindanlarına götürülen II. Osman, boğularak öldürülür. İşkence ile öldürülen Genç Osman'ın naaşı, babası Sultan I.Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camisine gömülür.


II.Osman'dan sonra saltanatın başına  tekrar I.Mustafa geçer. I.Mustafa'nın akıl sağlığı olmadığı için 30 Ağustos 1623' tarihinde vezir olan Kemankeş Ali Paşa'nın önerileriyle, I.Mustafa tahttan indirilirek bir odaya kapatılır. Yerine IV.Murad tahta geçirilir.

Doğu Akdeniz bölgesindeki Araplar arasında yaygın bir halkoyunu ...

Dabke,
Arapça: دبكة ,
Debke,
Dabka,
Dabkeh,Doğu Akdeniz bölgesindeki Arap nüfus arasında yaygın olan geleneksel halk oyununa verilen ad. Bu bölgede yaşayanlar Levant olarak bilinir.

Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Suriye'de de özellikle düğün ya da kutlamalarda oynanan yaygın bir halk oyunudur. Oyunda dabke kelimesinin anlamına uygun olarak birlikte ayağı yere sertçe vurma olarak ifade ve icra edilmektedir. Kadın ve erkek karışık olarak beraber oynayabilir. Ama sadece kadınlar ya da erkekler de oynayabilir.

Dabke, Taiyyara ...
Dabke, Al-Taiyyara

Dabke, Shaabye ...
Dabke, Al-Shaabye

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ