Değersiz, saygınlığını yitirmiş, bol ve ucuz anlamında eski bir kelime ...

Mübtezel,
Arapça, müptezel, mübtezel.
Pek bol ve ucuz.
Değersiz.
Hor kullanılan.
Ortaya düşmüş olan.

Müptezel, Arapça bir kelimedir.
Eski dilde saygınlığını yitirmiş.
Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz.
Orta malı.
Çok bulunan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ