Kapadokya'da bir dere ve vadi...

Zemi,
Zemi Vadisi,
Zemi Valley,

Nevşehir’de ilginç dar bir vadi yapısına sahip gezilecek bir yerdir. Nevşehir - Ürgüp karayolu üzerindedir. Uçhisar yerleşkesinin doğusundadır. Göreme Açıkhava Müzesi civarındadır. Bağlıdere Vadisi, Kermir Tepesi Kabacık mevkisi civarındadır. 

Çeşitli meyve çeşitleri, erik, dut, kayısı, armut ve fındık vardır.

Diğer Vadiler;
Çat,
Bağlıdere,
Üzengi,
Pancarlık,
Derbent(Hayal),
Paşabağı (Keşişler vadisi), 
Zelve,
Gomeda,
Göreme,
Güvercinlik,
Kızılçukur (Gün batımı),
Balkanderesi (Uzun vadi),Benzeyen, andıran ...

Okşak,
Benzeyen,
Andıran.
Benzeyiş. 
Benzeyen, andıran.

XX.yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan, sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren bir şiir akımı ..

Hermetizim.
İtalyanca Ermetismo,
XX.yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan, sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren bir şiir akımı ..
20.yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren şiir akımı.
Yirminci yüz­yıl başında İtalya’da ortaya çıkan modernist şiir hareketidir. Bu hereket ya da akım geniş kitlelere ulaşamamıştır. Novalis, Poe ve Fransız Baudelaire, Mallarme, Valery, Rimbaud gibi simgeci şairlerince benimsenen şiir kuramıdır. Bu akımın doğmasında iki savaş arasındaki dö­nemde faşist yönetimin edebiyat üzerindeki etkisi etkili olmuştur. 

Sıkı denetim ile hermetik şairlerin kısa ve kapalı ifadelere, belirsiz ve dolaylı bir anlatıma yönelmesinde önemli bir rol oy­namıştır.

Kavga, dalaş ...

Hır,
Kavga,(Farsça).
Dalaş, (İng. fight).
Dövüş,
Münazaa,
Tartışmak.

Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme, dövüş, münazaa. Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele. Kavga etmek sözlü veya fiziksel eylemdir. Profesyonel olmayanlarda kavga edebilir. Dövüş profesyonel anlamda spor olarak yapanlar arasında kullanılır.

Çalgı onaran veya yapıp satan kimse ..

Lutiye,
Luthier,
Fr. luthier,
Ödağacı anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. 
Luthier, telli müzik aletleri yapımcısına verilen addır.
Çalgı onaran veya yapıp satan kimse.
Luthier (Lutiye) Telli müzik enstrümanı yapan, üreten, tamir, bakım ve onarımı yapan kişiye verilen isimdir. 
İtalyancada Luthier, müzik enstrümanları yapım ve onarımıyla uğraşan kişi demektir.  
Luthiye'ler yaylı çalgılar ağırlıklı çalışırlar, ama genel olarak müzik aleti ustalarına verilen unvandırTürk müzik dünyasından bir enstrümanın, enstrüman imalatçısı için de Luthiye denir. Genel olarak da Luthier`ler, ud, keman üretmektedir. Luthier'ler, sadece enstrüman üretmez. Aynı zamanda onarımını ve bakımını da yaparlar. XV. yüzyıldan bu yana süregelen luthierlik mesleği, iyi bir kulağa sahip olmayı da gerektirir. Dünyada bu iş kolunun eğitimi için, İtalya'da ustaların beşiği olarak bilinen Crémone kenti ön plandadır. 

Ünlü Luthier'ler;

Antonio Stradivari, tarihteki en ünlü luthier.
Andrea Guarneri,
Tieffenbrucker,
Martin Hoffmann,
Joachim Tielke
Leopold Widhalm
Andrew Rutherford,
Andrea Amati, 

Richard Berg
Stephen Gottlieb
Cezar Mateus,
Jacob Stainer, 
Gasparo da Salò (Gasparo Bertolotti), 
Gauthier Louppe, 
Leo Fender,

Zeynel Abidin Cümbüş (Cümbüş),  Varol Aydın, Eren Sülün, Özgür Özgüler, Atilla Okan, Ecevit Tunalı, Dinçay Gülenç, Murat Küçükebe, Oğuz Demir, İbrahim Akın, Turgay Trabzon, Ufuk İrgin, Orhan Ümmetler, Hamdi Can Türkel, Demircan Demir, Rıfat Türen,  Yılmaz Koluman, Faruk Türünz, Aydın Tutak, Çağatay Akın, Hasan Afşar, Hasan Gülaslan, Abdullah Ilıca, Tolgahan Çoğulu, İmam Karadoğan, Ejder Güleç, Taylan Çağatay Akın, İbrahim Akın, İmam Karadoğan, Ali Nişadır, Muharrem Nalbant, Hüseyin Fırat, Hayret Şensezen, Murat Yerden (Kemençe), Mehmet Karakurt, Ahmet Hakan Kalkan, Vahan Yetvart  Nigogosyan (Ermeni Luthier).

"Giysi" anlamında argo bir sözcük ...

Faça, (Argo).
Giysi,
Urba,(İtalyanca)
Libas,
Elbise, Esvab, Esvap (İtalyanca).
Roba,
Entari,
Giyim, Kuşam.
İtalyanca roba kelimesinden urba, halk dilinde giysi demektir. 

Argo'da giysi, kılık kıyafet veya yüz,çehre için Faça kelimesi kullanılır.
Giysi, her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, urba demektir. 


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ