XX.yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan, sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren bir şiir akımı ..

Hermetizim.
İtalyanca Ermetismo,
XX.yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan, sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren bir şiir akımı ..
20.yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren şiir akımı.
Yirminci yüz­yıl başında İtalya’da ortaya çıkan modernist şiir hareketidir. Bu hereket ya da akım geniş kitlelere ulaşamamıştır. 

Novalis, Poe ve Fransız Baudelaire, Mallarme, Valery, Rimbaud gibi simgeci şairlerince benimsenen şiir kuramıdır. Bu akımın doğmasında iki savaş arasındaki dö­nemde faşist yönetimin edebiyat üzerindeki etkisi etkili olmuştur. Sıkı denetim ile hermetik şairlerin kısa ve kapalı ifadelere, belirsiz ve dolaylı bir anlatıma yönelmesinde önemli bir rol oy­namıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ