Fasülye ya da börülce ...

Lobya,
Libye,
Lolaz, 
Loglaz, 
Fasülye,
Börülce, (Adana yöresinde Acabek denir.)
Börülce' nin diğer bir adı Karnıkara' dır. 
Acıbek,
Acebek,Kuru börülce: Baybarslavals,

Deniz Börülcesi: BBC

Börülce familya olarak baklagiller arasında yer alır ve bir tür fasulyedir. İyi gelişmiş köklere sahip olan bu bitki tek yıllıktır ve otsu bitkiler sınıfına girer. Börülce tohumlarının meyvesine bağlandığı yerde renkli halkaları vardır.


Maş, 
Sıyırma, 
Ülübü, 
Acebek, 
Acıbek, 
Endaze,
Karnıkara.

Ankara keçisinin yünü kahverengi ya da siyah olan türü ...

Alatya,
Ankara keçisinin yünü kahverengi ya da siyah olan türü ...
Moher, Mohair.
Tiftik, Angora, 
Ankara keçisinin kılına tiftik denir. Bu nedenle Tiftik Keçisi ya da Ankara Keçisi olarak bilinir. Ankara keçileri Sakallı keçilerdir. Genellikle beyaz ve boynuzu olan türdendir. Siirt ve Mardin yörelerinde melezlemelerin de etkisiyle siyah, kahverengi ve gri renkli tiftik keçilerine rastlanır. 

Yeni doğan keçilere oğlak, altı aylık keçiye çepiç, bir yaşından büyük keçilerin erkeklerine teke, dişilerine anaç denir.

Türkiye haricinde Güney Afrika, Birleşik Devletler, Kanada, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ve Brezilya'da yetiştirilmektedir. Ankara Keçisi veya Tiftik keçisi olarak bilinir. Ankara Keçisi olarak bilinen tiftik keçisi Ankara'nın tüm ilçelerinde yetiştirilir.  Ayrıca Yozgat, Konya,Çorum, Afyon Eskişehir, Kırşehir, Çankırı gibi illerde de yetiştirilmektedir.
Ankara keçisinin sayısı günümüzde oldukça azalmıştır. Ankara keçisinin ağırlığı 30-40 kg. olup, erkek yani tekeden ortalama 5-6 kg dişilerinden ise 2-3 kg tiftik elde edilir. Keçinin tiftiğinden ve derisinden faydalanılır. Tiftik tekstilde, peruk ve oyuncak yapımında kullanılmaktadır.

Keçi ırkları;
Kıl Keçisi (Kara Keçi)
Ankara Keçisi (Tiftik Keçisi)
Kilis Keçisi
Damaskus Keçisi (Şam Keçisi)
Norduz Keçisi
Honamlı Keçisi
Gürcü Keçisi
Abaza Keçisi
Alpin Keçisi ve Melezleri
Türk Saanen Keçisi
Malta (Maltız) Keçisi
Gökçeada Keçisi
Akkeçi

Bornova keçisi,
Skopelos keçisi, (Ana vatanı Yunanistan).
Kalahari Keçisi, (çöl, yarı çöl ve sıçak iklimlere son derece dayanıklı bir keçidir).

Terazi gözlerinden her biri ...

Kefe,
Arapça,Keffe.
Göz,
(Fr. plateau). 
Terazi gözlerinden her biri.
Tartı aletleri,
Bir şeyin belli olmayan değerini, onun ağırlığına dayanarak ölçme işi ticaretin kuruluşu ile birlikte başlamıştır. Adi terazi, kantar ve baskül olarak tipleri vardır.


Adi terazi-Eşit kollu terazi,
Esas olarak iki eşit parçaya ayrılmış bir çubuktan yapılmıştır. Çubuğun orta yerine kama denen ve bir köşesi aşağı dönük üçgen bir prizma konmuştur. Boyunduruk denen çubuğun iki ucuna, ters yönde konmuş diğer iki kamaya kefeler asılıdır. Bu tip terazi, kefelerden birine tartılmak istenen şey, ötekine de daha önce tartılmış şeyler konarak işler. Tartılmak istenen şeyin ağırlığı öteki kefeye konan ağırlığa eşit olunca boyunduruğa takılı ibre (iğne) denge durumuna ulaşıldığını bölümlü bir cetvel üzerinde gösterir. Dayanak noktası kuvvet ve direnç noktalarının tam ortasında bulunan kaldıraca, kantar ise dayanak noktası direnç noktasına çok daha yakın olan kaldıraca benzer. Kuvvet kolu, direnç koluna eşittir. Malın ağırlığı ile öteki kefeye konan ağırlığın eşit olması gerekir.

Kantar oldukça hassastır ve ağır şeyleri tartar. Kantarda kuvvet kolu, direnç kolundan daha uzundur. Bundan dolayı denge elde etmek için kuvvet koluna dirençten küçük bir kuvvet konması yeter. Kantar boyunduruğu eşit olmayan kollara ayrılmış bir terazidir. Kısa olan tarafın ucun da tartılacak şeyin konacağı bir kefe bulunur. Tartılacak torba veya küfe ise kefenin yerine birkaç kanca konur. Çubuğun uzun olan tarafı birbirine eşit küçük kertik' lere ayrılmıştır. Her kertiğin altında kilogram cinsinden bir rakam yazılıdır Bu kola topuz denen ağırlık küçük bir halka ile asılmıştır. Bu topuz sağa sola doğru yürütülebilir Topuzun asılı olduğu halka kertiklerden birinin üzerine gelince iki kol denge durumuna gelir ve kertiğin altında ki rakam da tartılan şeyin ağırlığını gösterir. 

Eli ya da ayağı sakat olan kimse...

Çot,
Halk dilinde.
Ankara yöresinde halk ağzı ile sakatlar verilen ad, Çot.
Sakat,
Çolak,
Kötürüm,
Eli ya da ayağı sakat olan kimse. 
Topal, 
Sakat.
El veya ayağı sakat olan kimse, kötürüm, çolak. 
Parmakları kısa ve küt olan. 
Beş yaşına kadar yürüyemeyen çocuklara denir. 
Bacağı eğri olan davar. 
Parmakları kısa ve küt olan. 
Beş yaşına kadar yürüyemeyen çocuklara denir. 
Eğri uzayan tırnak. 
Bodur, ufak tefek.

İşaret, nişan ...

Bel,
İm,
Nişan,
İşaret.
Emare,
Belik,
Belli,
Alamet, belli bir iz.
Anlam yükletilen şey, 
Anlamlı iz, im.
Belirti, gösterge, alamet. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ