Rusya'da Ohotsk Denizi'nin kuzey uzantısını oluşturan körfez ...

Şelihov,  
Şelihov körfezi,  
Rusça Zaliv Şelihova,  
Rusya Federasyonu'nda Ohotsk denizinde bir körfez olup adını ünlü Rus kaşif Grigoriy İvanoviç Şelihov' dan almıştır. Ohotsk Denizinin 670 km. kuzey uzantısını oluşturan büyük bir körfezdir. Batıdaki Sibirya anakarası ile doğudaki Kamçatka Yarımadası arasındadır. Aralık ayından mayıs ayına kadar buzlarla kaplı 300 km. genişliğindeki körfezde gelgit olaylarına sık rastlanır. Dünyada gelgit genliğinin en yüksek olduğu körfezin ortalama derinliği 100-150 m. olup en derin yeri 500 m. dir. Taygonos Yarımadasında bulunan Penjina Koyunda gelgit akıntılarının enerjisinden yararlanma planlanıyor.

Bir şeyin yerini tutabilen karşılık, değer, kıymet ...

Bedel,
İvaz,  Arapça ivaz ( عوض ) karşılık, bedel demektir.
Bedel, (İng. cost, price, Frn. prix) 
Bir malın ya da işin karşılığı olan değer, fiyat, denklik.


Değer, fiyat, kıymet, Eşit, Denk.
Karşılık. 
Askerlik vazifesi için ödenen para
Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri paraya bedel denir. Eğer bedelsiz olursa o zaman ganimet olarak adlandırılır. Karşılığını ödeyen kimselerin yaptığı askerliğe de bedelli askerlik denir.


Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse.
Başkasının adına hacca giden.
Bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey. 
Bir ücret karşılığında çalışan kimse.
Erkeğin kız tarafına evlenirken verdiği para.

Beyaz kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç ...

Huş,
Betula,
Latince Betula Pendula,
İng. birch, 
Alm. Birke, 
Frn. Bouleau.

Huş ağacı,
Birke,
Almanca Bikre kelimesinin Hintçe, beyaz manasına gelen Bharg sözcüğünden türemiştir.
Beyaz kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç.

Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi,
Huş ağacıgiller (Betulaceae) familyasından, kanatlı fındıksı meyvesi olan, ağaç ya da çalılar.

Kuzey yarıkürede yetişen, beyaz kabuklu, kerestelik bir ağaç cinsidir. Gürgengillerden, beyaz kabuğu ile beyaz kerestesinden marangozlukta yararlanılan soğuk ve ılıman bölgelerde yetişen bir ağaçtır.

Huş ağacıgiller (Betulaceae) familyasından, kanatlı fındıksı meyvesi olan, beyaz ya da boz renkli odunu olan ağaçlardır. Humuslu ve kumlu topraklarda yetişir. Ağacın dalları ince ve narin olup gövde kabuğu yırtılmış veya düzgün olarak görülür. Ağacın gövde kabukları kağıt gibi kolayca soyulur. Bu özelliğinden dolayı Amerika halkları tarafından kabuğu kap kacak ya da kano yapımında kullanılır. Ağacın kökleri fazla derine gitmez. Yaprakları normal dizilmiş kenarları dişli ve loplu olup, elle ezildiği zaman çok güzel kokar. Küçük ve açık renkli yaprakları sonbaharda sararır ve dökülür. Soğuğa dayanıklı olması nedeni ile Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya kadar çok geniş bir alana yayılmış ve bu bölgelerde doğal olarak yetişir. Ülkemizde Erciyes ve Ağrı dağlarının eteklerinde, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolunun ormanlarında yabani olarak yetişir. Huş ağacının ana vatanı Türkistan ve Kuzey Hindistan olup yaprakları, çay ve natürel ilaç yapımında, katranı merhem yapımında ve bitki özsuyu imalatında tedavi amaçlı kullanılır.

Huş ağacının cinsleri;Asya Ak huşu, Akhuş,
Bataklık huşu, 
Delevay huşu,
Farges huşu, Fındık yapraklı huş, 

Kafkas tüylü huşu, Kenai huşu, Kum huş ağacı,  Kızılağaç yapraklı huş,
Mançurya huşu,
Rize huşu,

Sihilli Huş, Sibirya, Sicilya huşu, Sarı huş, Salkım Huş ağacı.

Bir çeşit beyaz buğday ...

Akkermaz,
Bir çeşit beyaz buğdaya Niğde yöresinde verilen ad. Beyaz buğday çeşididir. 
Bir çeşit tohumluk buğday.

Buğday, (Triticum),
Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir.

Karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder.

Buğday; un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir.


Buğdaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
Makarnalık Buğday, Durum (Triticum Durum)
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
Topbaş ya da Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)

Buğdaylar Ayrıca, Tane sertliğine göre; Sert ve Yumuşak Buğday, Tane rengine göre; Kırmızı ve Beyaz Buğday, Ekilme zamanına göre; Yazlık ve Kışlık Buğday diye gruplandırılır.

Buğday Tanesi, Kabuk, % 12 (Perikarp-Kepek), Rüşeym,% 3 (Embriyo–cücük), Tane içi, % 85 (Endosperm-unlu kısım) olmak üzere üç kısma ayrılır.


Tahıllar;
Serin İklim Tahılları, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf olarak bilinir. Sıcak İklim Tahılları ise Mısır, Çeltik, Kuş yemi (Millet), Darı (Sorghum) olarak sınıflandırılır.

Bir çeşit tohumluk buğday. ..

Aksarhan,
Beyaz buğday çeşidi, 
Bir çeşit tohumluk buğday. 

Bir çeşit beyaz buğday.

Buğday, (Triticum), 
Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir. 

Karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder. 

Buğday; un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir. 
Buğdaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
  • Makarnalık Buğday (Triticum Durum)
  • Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
  • Topbaş ya da Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)
Buğdaylar Ayrıca, Tane sertliğine göre; Sert ve Yumuşak Buğday, Tane rengine göre; Kırmızı ve Beyaz Buğday, Ekilme zamanına göre; Yazlık ve Kışlık Buğday diye gruplandırılır.

Buğday Tanesi, Kabuk, % 12 (Perikarp-Kepek), Rüşeym,% 3 (Embriyo–cücük), Tane içi, % 85 (Endosperm-unlu kısım) olmak üzere üç kısma ayrılır.

Yumuşak bir buğday cinsi ...

Akova,
Yumuşak bir buğday cinsi.


Buğday, (Triticum), 
Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir. 


Karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder. 

Buğday; un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir. Buğdaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
  • Makarnalık Buğday (Triticum Durum)
  • Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
  • Topbaş ya da Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)
Buğdaylar Ayrıca, Tane sertliğine göre; Sert ve Yumuşak Buğday, Tane rengine göre; Kırmızı ve Beyaz Buğday, Ekilme zamanına göre; Yazlık ve Kışlık Buğday diye gruplandırılır.

Buğday Tanesi, Kabuk, % 12 (Perikarp-Kepek), Rüşeym,% 3 (Embriyo–cücük), Tane içi, % 85 (Endosperm-unlu kısım) olmak üzere üç kısma ayrılır.

Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri olan ve "Yahudi Almancası" da denilen dil...

Yidiş,
Yahudi Almancası,
Eşkenazi Dili,
Aşkanazi Dili,
Aşkenazi yahudileri tarafından kullanılan ve "Yahudi Almancası" da denilen dil.
Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri olan ve Yahudi Almancası da denilen dil


Avrupa, Amerika ve Asya’da 3.5 milyon’dan fazla Aşkenazi Yahudisi tarafından konuşulan, Cermen kökenli dil. Diğer birçok Musevi dili gibi İbrani Alfabesi ile yazılır.

Yidiş, İbranice ve Aramca Yahudiler' in üç temel yazı dilini oluşturur. Eşkanazi ya da Aşkenazi dili olarak da bilinen Yidiş 19. yüzyılda Yahudiler'in yerleştiği birçok yere yayılarak dünyanın en yaygın dillerinden biri olmuştur. Haçlı Seferleri nedeniyle Polonya, Litvanya, Rusya gibi Slav ülkelerine göç etmeden önce Ren vadisinde ve Fransa'da yaşayan Yahudiler'e Aşkenazi adı verilir.

Yahudilerin en eski ve değerli kitapları Tevrat ve Tanah (Yahudi kutsal kitabı) hemen hemen bütünüyle eski İbranice yazılmış olup, Yahudi tarihi boyunca geniş anlamda kullanılmıştır. Yahudiler İbranicenin aynı zamanda Tanrı'nın dili olduğunu savunurlar (Tevrat'a göre Tanrı bu dilde konuştu) ve bundan dolayı İbraniceyi "laşon akodeş" kutsal lisan olarak bilirler.

Şarap, içki ...

Bor,
Şarap, 

İng. wine, 
Frn. du vin, 
Alm. wein.
İçki.
Mey, (Farsça, می, İçki, şarap).
Bade, (Farsça bâde, باده , İçki, Şarap).


Sahba, (Arapça, صهبا , Şarap).
Şarab, (Arapça, شراب , Şarap).
Mül,
Rah,
Şahdaru,
Nuştaru
Çağır,


İçilecek şey.
İçki.
Hamr (Arapça, خمر ), Şarap.
İçilmesi haram olan bir içki.
Üzüm suyu, şarap (Ab-ı engur, آب انگور ). 
Şarap içilen yere İçkievi, Meyhane (Farsça ميخانه ) denir. 
Sabah içilen şarap'a Arapça sabuh ( صبوح ) denir. 
Tortulu Şarap içen kişilere farsça dürdkeş ( دردکش ) denir. 
Şarap rengine meygun (Farsça, ميگون ) denir.


Kırmızı, Beyaz ve Pembe şarap olarak çeşitlenir. Ayrıca köpüklü şarap türü de ayrıca vardır. Kırmızı üzüm içinde bulunan antioksidanın kas ve kalp fonksiyonlarını geliştirdiği için faydalı olduğu bilinir.
Şarap, üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü bir içkidir. Genellikle üzümün fermente edilmesiyle elde edilir. Üzüm kalitesine bağlı olarak, şarap kalitesi de değişir. Yağışın az olduğu dönemlerde alınan iyi kalite üzümlerin şarabı daha lezzetlidir.

Ankara yöresinde testiye verilen ad ...
Eğilbaş,
Cere,  
Testi, 
Desti,
Farsça, testi,  دستی .  
Testi kelimesi farsça elde taşınan manasındadır.  
Ankara yöresinde Testiye Eğilbaş denir.
Ağaçtan yapılan testiye boduç denir.  
Kil çamurundan yapılan, geniş gövdeli, dar ağızlı, kulplu toprak su kabı. 

Çarkla dönen bir tabla (devvare) üzerine konan, çamur havuzunda dinlendirilmiş kil hamuru testi biçiminde şekillendirilir. Gün ışığında kurutulur. 

Sonra odun ocaklarında pişirilir. Pişirilen testiler soğumaya bırakılır. Bir gün soğutulan testiler piyasaya sunulur.

Halk dilinde sütlaca verilen ad ...

Akaş,
Sütlaç,
İng. Rice pudding.
Sütlü Aş, Sütlü.
Halk dilinde sütlaç,
Halk dilinde sütlaca verilen ad.
Süt, şeker ve pirinçten yapılan bir tür tatlı.
Sütlaç, Rumeli mutfağına özgü bir tatlıdır.


Fırında sütlaç yapılması,
Sütlacı yerken dilin üzerinde yayılması uygun kıvamdır. Ayrıca Manda sütünden yapılan sütlaç güzel olur. Sütlaç denilince ilk olarak Hamsiköy akla gelir. Trabzon ili Maçka ilçesi, Hamsiköy'de Ziganalara sarmadan önce yiyeceksin sütlacı.

Kullanılacak malzemeler;
1 litre süt.
1 su bardağı toz şeker.
1/2 su bardağı pirinç
1,5 yemek kaşığı buğday nişastası.
Bir tutam tuz.
1 adet yumurta sarısı.anilya,
1 paket vanilya,
(Tercihe göre sütlacın üzerine serpmek için toz tarçın).

Yapılışı;
Pirinçler güzelce yıkanır. Pirinçler tencereye konur. Pirinçlerin üzerini kaplayacak kadar su ve bir tutam tuz konarak orta ateşte kaynatılır ve pirinçler iyice pişer.

Başka bir kapta süt, buğday nişastası, vanilya ve şeker karıştırılarak kaynatılır. Bu karışım, kaynamakta olan pirinçlerin bulunduğu tencereye eklenir. Bu şekilde 5-10 dakika daha karıştırılarak pişirilir. Sonra tencereden pişmiş sütlaçtan 1-2 kepçe başka bir kaba alınarak yumurtanın sarısı ile iyice çırpılır. Sütlaç, fırında pişirilecek kaplara paylaştırılır ve üzerlerine de yumurtalı sütlaçtan eşit miktarda ilave edilir. Fırın sütlacın üzerindeki yanık rengi, yumurtanın sarısı verir. Sütlaç kapları (küçük güveç kabları veya cam kap olursa daha iyi), içi su dolu fırın tepsisine dizilir. Sütlaçlar, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında, üzerleri kızarıncaya kadar ızgarada kızartılır. Sütlaçlar soğumaya bırakılır ve sonradan buzdolabında saklanır. Soğuk olarak servis edilir.

Eğer fırında kızartılmadan yenecek ise üzerine toz tarçın serpilerek soğuk olarak servis edilir.

Ölüyü bozulmaması için ilaçlama ...

Tahnit,
Tahnit (Arapça, تحنيط ).
İlaçlama.
Mumyalamak.
Bozulmaması için ölüyü ilaçlama.
Ölüyü bozulmaması için ilaçlama.
Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilaçlamak.


Cesedin bozulmaması için yapılan ilaçlama gibi birtakım işlemlere tahnit denir. Tahnitin asıl manası, ölünün kefenini buharla tütsülemektir. Ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama, iç organlarını çıkarma, ilaçlayarak çabuk bozulmayacak hale getirme işlemidir.

Yahudilerde tahnit olayı pek yok, ölülerin bozulmadan saklanmasına eski Yunan'da ve Mısır' da çok önemlidir. Büyük İskender'in cesedi Babil'den Makedonya'ya bal dolu bir küp içinde nakledilmiştir. Tahnit işinde daha çok katran ve balsamlı maddeler kullanılır. Ancak sirke, şarap veya çok alkollü sıvılarında kullanıldığı bilinmektedir. Eski mısırlıların geliştirdikleri ilaçlama yöntemiyle cesedi bozulmadan saklanmasına mumya denilir.

Çok durgun deniz ve hava ...

Bonaça,
Bir denizcilik terimidir.
Çok durgun deniz ve havaya verilen ad.
Çok durgun deniz ve hava.
Denizcilikte çok durgun deniz ve havaya verilen ad.
Sakin Deniz,
Dingin, sakin.

Sıvı ...

Mayi, 
Mâyi (Arapça, مایع ) sıvı.

Likit, 
Fr. liquide, İng. liquid.
Sıvı,
Akışkan,
Akıcı,
Akıcı madde. 

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim. 

Kolyoz, uskumru sardalya gibi balıkların ufağı...

Vonoz, 
(Rumca).
Lat. Sarda sarda.

Kolyoz, uskumru, sardalya vb. balıkların ufağı.

Vonoz, 
İng. young mackerel or sardine.Uskumru, palamut yavrusu. 
Palamut uskumru ve sardalye balıklarının yavrularına verilen ad. 

Balıkçılıkta Uskumru, sardalye, kolyoz gibi balıkların ufağı,     
Uskumru, sardalye, kolyoz gibi balıkların ufağı.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ