İçyağı ...

Çöz,
Şağra,
Şahım,
Zühm,
İçyağı.
Böbrek yağı, 

Kavram yağı, 
İnek, koyun, keçi, sığır ve benzeri gibi memeli hayvanların vücudunda bulunur. 


Daha çok belde ve bağırsakların dış kısmında ve böbrek çevresinde bulunan işlenmemiş hayvan yağına denir. 

Karın boşluğundaki sindirim organları üzerinde bulunan ve onların üzerinden sıyrılarak veya kesilerek alınan yağ iç yağıdır. 
İçyağın işlenmiş haline donyağı denir. 
Bumbar yağına da çöz denir. 
Koyun kuyruğunda bulunan içyağına ise kuyruk yağı denir. 
Bumbarın yağı da iç yağ olarak bilinir. 
İçyağı, 45°-50°C sıcaklıkta erir ve 37°-40°C sıcaklıkta ise donar.

Kasaplık hayvanlardan çıkarılan yağlar; Dumanlanmış veya eritilmiş yağlar, kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı, iç yağı ve don yağı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ