Yapılmasında sakınca olmayan ...

Mübah,
Mubah,
Arapça, Mubah ( مباح ).
Dini bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yükümlünün yapıp yapmamakta serbest olduğu işlerdir. Yapılması günah veya sevap olmayan, yapılmasında sakınca görülmeyen caiz bulunan şey. İşlenmesinde sevab ve günah olmayan yemek, içmek, uyumak gibi yapılması ve yapılmaması şeriata göre caiz bulunan işlerdir.Arapça İbahe kelimesinden türetilmiş olup, yapılmasında sevab ve günah hanesi değişmez. Ancak burada niyet önemlidir.

İslam'a göre mübah olan eylemler, iyi niyetle yapılırsa sevap olur. Kötü niyetle yapılırsa, günah olur. Bir şeyin mübah olması, yapılabilir olduğu anlamına geldiği için, eyleme cevaz verilir. yani caizdir. Bazen mübah kelimesi yerine caiz kelimesi de kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ