Toplumda yada bireyde, ölçü ve değerlerin çökmesi sonucunda oluşan dengesizlik durumu .. .


Anomi,
Anomi (Frn. Anomie, İng.Anomie), 
without Law.
Kuralsızlık,
Normsuzluk. 
Düzensizlik.
Doyumsuz bir irade.
 
Toplumda yada bireyde, ölçü ve değerlerin çökmesi sonucunda oluşan dengesizlik durumu.
Yunanca ka­nunsuzluk ya da normsuzluk anlamına gelen anomi kelimesi ile ifade edilmiştir.


Anomi bir toplumda bireylere küçük ahlaki rehberlik sağlayan bir durumdur. Bu bir birey ve toplum arasındaki sosyal bağların detayı, sosyal kimlik ve özdüzenleme değerlerin reddidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ