Anlayışsızlık, kalın kafalılık ...

不容忍,
不理解,
厚厚的意識,


Gabavet,
Arapça, gabâvet ( غباوت ) bönlük, dangalaklık, kalınkafalılık.
Gabilik, 

Gabi,
Hoşgörüsüzlük,
Anlayışsızlık,
İzansızlık,
Kalın kafalılık,
Anlayış kıtlığı, kafasızlık.
Vurdumduymazlık.
Hoşgörüsüzlük.

Arapça gabî ( غبی ) bön, dangalak, kalınkafalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ