Yasal ...


Legal,
Meşru,
Kanuni, 
Meşrû (Arapça,  مشروع ), yasal.
Yasal, (Frn. juridique).
Yasal,  (İng. lawful, legitimate, licit, legal). 
İllegal, Yasal olmayan (Fn. illégal).
Gayr-i meşru, Yasal olmayan.
Yasalara uygun,  Legal.

Yasaların, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu.
Yasaya, Şeriata uygun olan.
Haram ve yanlış olmayan.
Kanunlara uygun. 
Toplumca ve yasalarca doğru bulunan.
Hukuksal.
Doğru. 
Hak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ