Eski dilde herkesçe bilinen ...

Maruf,  
(Arapça,  معروف ).
Bilinen.
Ünlü, tanınmış.

Herkesçe bilinen.

Bilinen, tanınmış. 
Belli, meşhur, ünlü.
Herkesçe bilinen, Sanlı, 
Ortada olan, 
Dini bakımdan uygun görülen, beğenilen, buyrulan.
Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü. 
Eskiden bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamında bir sözcük, Mahut, Mahud.
Aşina, Belli olan. 
Bilinen, bilindik.

Arap dünyasının ilk kadın pilotu ...

Lotfia ElNadi  
Lotfia El Nadi 
(1907 Kahire, Mısır- 2002).
El-Nadi, El Nadi, 
Alnadi, Al Nadi . 
(Arapça: لطفية النادي), 

Arap dünyasının ilk kadın pilotu ünvanına sahiptir.
Mısırlı kadın pilot.Yüzyıl başında Mısır, Kahire’de doğmuş ve arap dünyasının ilk kadın pilotu ünvanına sahip olmuştur. Kahire'de Fransızca, İngilizce ve Arapça eğitim veren Amerikan Kız Kolejini (şimdi Kız Ramses Koleji) bitirmiş. Uçaklara olan merakı, hayatını etkilemiştir. Bu yüzden uçaklara yakın olmak için havaalanında bir telefon şirketinde operatör olarak, basit işlerde çalışarak bu ihtirasını gidermeye çalışmıştır. Hatta küçük bir uçağa gizlice binerek ilk uçusunu kaçak yapmıştır. Daha sonra kursa yazılıp uçuş dersleri almaya başlar. Ancak kadın olduğu için şiddetli itirazlar olmasına rağmen ailesinden gizli çalışır. Annesi kızına destek verir. Böylece 1933 yılında, 26 yaşında iken pilot lisansı alır. Kahire’den İskenderiye’ye yalnız başına uçuş yarışmasına katılır. Bu yarışmada birinci olur. Bu yarışma ile ünü Mısır’ın sınırlarını aşarak Avrupa'ya ulaşır. 

Lotfia El Nadi daha sonra yaptığı bir iniş sırasında kaza geçirir. Tedavi için İsviçre’ye gider. İsviçre vatandaşı olur. Kanada'da bir süre yaşamış olan El Nadi hiç evlenmemiştir. 2002 yılında, 95 yaşında Kahire’de ölür. 

Mısır'da kadınların eşitlik mücadelesine destek verir.  Bazı kaynaklar daAtlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart  ile sürekli mektuplaşarak dayanışma içerisinde olduğu rivayet olunur.

Ülkemizde bu şekilde azim ve mücadeleyle uçmayı başarmış olan Bedriye Tahir Gökmen de 1932 yılında Vecihi Hürkuş’un açtığı sivil havacılık okuluna kaydını yaptırarak pilot olarak Türkiye'nin ilk kadın pilotu ünvanını alır.

İslam'da Tanrı buyruklarına uyma ...

Taat, 
(Arapça, طاعت ).
Tâat, İbadet, İtaat.
Taat sözcüğü Tanrı buyruklarına uymak anlamındadır.
Allah’ın buyruklarına uyma .
Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
İtâat, (Arapça اطاعت ). 
İtaat etmek. 
Uyma, boyun eğme. 
Tâat kılmak, ibadet etmek.
İbadet etmek. 
Söz dinleme, ibâdet. 
İtaat edene muti, kendisine itaat edilene muta denir.
Çocuk felci aşısını bulan ABD'li hekim ve bakteriyolog, mikrobiyolog ...


Jonas Edward Salk,
1914, New York - 1995, 
Kaliforniya,
ABD'li hekim ve bakteriyolog, mikrobiyolog.
Çocuk felci aşısını buldu.

Göçmen bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1914 yılında Newyork'ta doğdu. Tıp tahsili yaptı. Amerika'da başarılı virüs araştırmaları ile Michigan, Üniversitesinde, 1946 yılında epidemiyoloji doçenti oldu. Pittsburgh Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1963 yılında, San Diego Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü direktörü oldu. Daha sonra Virüs Araştırma Merkezi'nin Başkanlığını yaptı.

Araştırmaları esnasında çocuk felci virüslerini üretmeyi başardı. 1957 yılında deneysel tıp alanında profesör oldu. 1960 yılında Kaliforniya’da Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü’nü kurdu. 1968 yılında eşinden boşandı. 1970 yılında, ressam Picasso’nun ilk eşi Françoise Gilot ile ikinci evliliğini yaptı. 1977 yılında Başkan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

1995 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle San Diego’da hayatını kaybetti.


Hatıra, andaç, yadigar ...


Suvenir,
Souvenir.

İng. souvenir,  
Frn. souvenir,
Bir kimse veya olayı hatırlatan nesne.
Anı, hatıra.
Anmalık. 
Armağan,
Andaç, 
Bellek,


Hatıra, 
Hediye, 
Hatıra eşya, 
Hediyelik eşya,

Bergüzar (Farsça, برگذار ).
Yadigar,(Farsça, یادگار ).
Yadgar. 

Bolkar dağları ile Aladağlar kütlesini birbirinden ayıran tektonik kökenli çukur alan ...


Ecemiş,
Ecemiş Çukuru,
Tekir Çukuru,
Bolkar dağları ile Aladağlar kütlesini birbirinden ayıran tektonik kökenli çukur alan. Adana karayolunun izlediği bu çukur alan, Eosen devrinde sol atımlı yırtılma fayları ile oluşmuştur. Bolkar ve Aladağ kütleleri bu faylar boyunca birbirlerine göre 50 km. kadar yer değiştirmiştir.


Orta Torosları oluşturan Aladağları ve Bolkar Dağlarının kuzeydoğu kısmını ayıran bu çukura Ecemiş çukuru denir. Ecemiş Koridoru adıyla bilinen kanyon, batıda Taşeli platosu ile sınırlanan Bolkarları ve Aladağları ayırır. Aladağların en yüksek tepesi Medetsiz (3524 m) dir. Aladağların en yüksek tepesi ise Demirkazık (3756 m) tır. Bu dağların oluşturduğu Toroslar ise Alp Dağlarının Türkiye'deki güney kanadını oluşturur. Bu dağlar Reşadiye'den başlayıp Anadolu'nun güney kıyılarına paralel olarak uzandıktan sonra, doğuda İran'ın Zagros Dağları'na kadar uzanır.


Orta Anadolu fay zonunu oluşturan Ecemiş fay zonu, Refahiye yakınlarında Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılarak, Erciyes Dağına kadar uzanan yaklaşık 600 km. lik bir fay hattını oluşturur. Ecemiş Fayı güneyde Mersin İline kadar uzanır. Bu fay Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay hatlarından sonra Türkiye’nin üçüncü büyük fay hattıdır.

Eski dilde, istemeyerek, iğrenerek, zoraki ...

Kerhen,
Arapça کرها .
İng. Reluctantly.
Zorla, Zoraki,
İstemeye istemeye.
İstemeyerek, iğrenerek, tiksinerek.
Gönülsüz, Gönülsüz olarak.
Hoşlanmayarak,
Sevmeyerek,

Toplardamar ...

Verit,  
Ven,   
İng. Vein,  
Alm. Vene.  
Frn. Blutader. 
Arapça, Osmanlıca, Verit.  Vena, (Latince).  

Toplardamar, (İng. Vein, Frn. Veine).  
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar.   
Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan damar, vena, verit.  

İçinde kanın tek yönde ilerlemesini sağlayan kapakçıklar bulunan, sayıları, uzunlukları atardamarlara göre fazla olan ve kirli kanı kalbe taşıyan damar. En geniş olanı vena cava'dır.  Dokulardan kalbe, büyük dolaşımda karbondioksitçe, küçük dolaşımda oksijence zengin kanı taşıyan damar.  Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar, vena, verit.    

Atardamar, Arter.  

Toplardamar genişlemesi ise Varis olarak bilinir. 
Toplardamar yangısına ise Flebit denir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ